Jordanovac 110
10 000 Zagreb

Konzultacije

Utorak, 11:15-12:00 h
uz prethodnu najavu mailom

 

Detaljna bibliografija
Crosbi link

Projekti
BP-IRB

Dodatne poveznice
Google Scholar
ORCID
Academia
Web of Science

dr. sc. Marina Novina

Docent

marina.novina@ffrz.unizg.hr
Kabinet br. 124

 


Doktorirala je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu 2018. godine. U znanstveno-nastavno zvanje docenta izabrana je 2019. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagreb.

Aktivni kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju

Obvezni kolegiji:
Akademska pismenost
Filozofija znanosti
Uvod u sociologiju
Sociologija religije

Izborni kolegiji:
Izborni kolegij iz filozofije znanosti: Sociološki i psihološki aspekti znanosti
Izborni kolegij iz filozofije o Bogu: Suvremena znanost i postojanje Boga
Izborni kolegij iz metafizike: Izabrana pitanja iz suvremene metafizike
Izborni kolegij iz antičke filozofije: Filozofija kao terapija duše

Seminari:
Seminar iz antičke filozofije: Predsokratovci
Seminar iz antičke filozofije: Filozofija i medicina

Izvođeni kolegiji:

Obvezni kolegiji:
Uvod u filozofiju Tome Akvinskog
Filozofska analiza Augustinovih Ispovijesti

Izborni kolegiji:
Izborni kolegij iz filozofije znanosti: Pitanje emergencije
Izborni predmet iz filozofije znanosti: Sociološki i psihološki aspekti znanosti

Seminari:
Seminar iz filozofije znanosti: Filozofija i umjetna inteligencija
Seminar iz antičke filozofije: Aristotel: Metafizika

 

Silabi kolegija:

Filozofija znanosti HR/EN
Izabrana pitanja iz suvremene metafizike HR/EN
Pitanje emergencije HR/EN
Aristotel: Metafizika HR
Filozofija Tome Akvinskog HR
Filozofska analiza Augustinovih Ispovijesti HR
Filozofija kao terapija duše HR/EN
Predsokratovci HR/EN
Akademska pismenost HR/EN
Seminar iz antičke filozofije: Filozofija i medicina HR/EN
Izborni predmet iz filozofije o Bogu: Suvremena znanost i postojanje Boga HR/EN
Izborni predmet iz filozofije znanosti: Sociološki i psihološki aspekti znanosti HR/EN
Uvod u sociologiju HR/EN
Sociologija religije HR/EN

Kolegiji na poslijediplomskom studiju

Obvezni kolegiji:
Filozofija znanosti

Izborni kolegiji:
Filozofija kao terapija duše
Suvremena kozmologija i filozofija
Migracije koncepata
Filozofija uma Tome Akvinskog
Problem istine u filozofiji i religiji

Povjerenstva

Aktivna
Povjerenstvo za dodjelu nagrada zaposlenicima
Povjerenstvo za e-učenje

Sudjelovala u radu povjerenstva:
Predsjednica povjerenstva za međunarodnu suradnju i Erasmus koordinator
Predsjednica povjerenstva za reakreditaciju
Povjerenstvo za poslijediplomske studije