Studentski kapelan

Naslovnica > Studenti > Studentski kapelan

Naš Fakultet nastavlja akademsku isusovačku tradiciju koja je uvijek pratila integralni rast svojih đaka i studenata, pitomaca i pripravnika. U tu je svrhu na Fakultetu prisutan i duhovnik.

U ak. god. 2023./2024. na raspolaganju Vam je pater Antun Volenik SJ. Svoj susret s njime možete prethodno dogovoriti na: antun.volenik@ffrz.unizg.hr. On će ujedno koordinirati i liturgijska događanja u Kapeli sv. Katarine na prvom katu Fakulteta.