Upisi

Naslovnica > Studiji > Upisi

Studijski programi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije
Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije i religijskih znanosti

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI
Jednopredmetni diplomski studij filozofije
Jednopredmetni diplomski studij religijskih znanosti

Zašto studirati na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu?

Programi studija Filozofskog fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu izrađeni su na zasadi duge i bogate tradicije isusovačkog visokog školstva koja je obogaćena suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima na području filozofije odnosno komparativnog proučavanja religija.

Mogućnosti razvoja karijere

Prvostupnici jednopredmetnog studija filozofije odnosno jednopredmetnog studija filozofije i religijskih znanosti stječu široku humanističku naobrazbu koja osposobljava za stručne poslove u kulturnih ustanovama, politici, obavijesnim sredstvima, izdavačkoj djelatnosti, bibliotekama, knjižnicama te u udrugama civilnog društva. Završeni preddiplomski studij omogućuje studentu upis na diplomski studij filozofije ili religijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, kao i na druge diplomske studije na humanističkim i društvenim smjerovima u Hrvatskoj i inozemstvu.
Završetkom diplomskog studija filozofije odnosno diplomskog studija religijskih znanosti studenti mogu raditi u srednjoškolskim obrazovnim ustanovama, i to kao nastavnici povijesti filozofije, logike i etike, ali i na drugim poljima na kojima se traže znanja iz humanističkog i društvenog područja.

Zašto studirati na FFRZ-u

Programi studija Filozofskog fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu izrađeni su na zasadi duge i bogate tradicije isusovačkog visokog školstva koja je obogaćena suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima na području filozofije odnosno komparativnog proučavanja religija.