Diplomski studij

Naslovnica > Studiji > Diplomski studij

Diplomski studij traje dvije godine, izvodi se u dva programa: studij Filozofije i studij Religijskih znanosti.  Tijekom studija studentima se pruža  dublja izobrazba na polju filozofije  i religijskih znanosti, razvijaju se vještine argumentiranja i kritičkog analiziranja  te se detaljnije uvodi u metode znanstvenoga istraživanja.

Izmijenjeni Izvedbeni plan nastave za preddiplomske i diplomske studije u ak. god. 2022.-2023.

Upute za pisanje seminarskih i semestralnih radova

Prijavni list za razredbeni postupak-filozofija

Prijavni list za razredbeni postupak-religijske znanosti

Izvedbeni plan nastave predidploskih i diplomskih studija za ak.god. 2022./2023.

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu diplomskih studija u ak. god. 2022./2023.

Izmijenjeni i dopunjeni Izvedbeni plan nastave za preddiplomske i diplomske studije u ak. godin. 2021.-2022.

Raspored obrana diplomskih radova u jesenskom roku ak. god. 2020./2021.

Informacije o razredbenom postupku za upis na sveučilišne diplomske studije u ak. god. 2021./2022.

Jednopredmetni diplomski studij filozofije

Jednopredmetni diplomski studij religijskih znanosti

Odluka o uvjetima upisa u prvu godinu diplomskih studija u ak. god. 2021._2022.

Upute za dovršetak diplomskih studija

Obrazac praćenja izrade diplomskoga rada

Upute za formalno oblikovanje diplomskog rada

Izjava o autorstvu diplomskog rada

Izjava o suglasnosti za objavljivanje diplomskog rada na digitalnom repozitoriju

Uputa o polaganju komprehenzivnog seminara na diplomskim studijima

Protokol obrane diplomskog rada