Osiguravanje kvalitete

Strategija razvoja

Naslovnica > Fakultet > Osiguravanje kvalitete > Strategija razvoja

Strategija razvoja temeljni je strateški dokument koji ističe poslanje (misiju) i viziju FFRZ-a te ocrtava smjer njegova razvoja u razdoblju od 2019. do 2023. Na temelju misije, vizije i SWOT analize određena su područja strateškog djelovanja FFRZ-a: nastavni proces, znanstveno-istraživačka i stručna djelatnost, suradnja s obrazovnim i znanstveno-istraživačkim institucijama u Hrvatskoj i inozemstvu, osiguranje materijalnih uvjeta te sustav osiguravanja kvalitete kojim su obuhvaćene sve djelatnosti Fakulteta.
Fakultet je početkom 2020. proveo prvu periodičnu analizu i vrednovanje postignutih podciljeva i ciljeva aktualne Strategije razvoja Fakulteta.

Strategija razvoja Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje 2019.-2023.