Osiguravanje kvalitete

Društvena uloga

Fakultet filozofije i religijskih znanosti redovito organizira brojne tribine, panel-rasprave i znanstvene skupove otvorene za znanstvenu i širu javnost. Nastavnici FFRZ-a sudjeluju u izvođenju obrazovnih formalnih i neformalnih programa za različite društvene grupe te u raspravama oko aktualnih društvenih tema, religijskih pitanja, međureligijskog dijaloga i graničnih pitanja filozofije i znanosti na Fakultetu i u različitim medijima.