Studentski pravobranitelj

Naslovnica > Studenti > Studentski pravobranitelj

Kako je to predviđeno odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, i FFRZ ima studentskog pravobranitelja. Njegova je zadaća savjetovati o načinu ostvarivanja njihovih prava, te primati pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljati o njima s nadležnim tijelima Fakulteta.

U akademskoj godini 2022./23. funkciju studentskog pravobranitelja obnaša studentica Lucija Bedić.

STUDENTSKI PRAVOBRANITELJ SVEUČILIŠTA U ZAGREBU