Istraživanje, inovacije i transfer tehnologija

Fakultet se u svom znanstvenom i nastavnom radu bavi različitim temama iz područja filozofije, religijskih znanosti, ali i brojnim interdisciplinarnim temama, stoga je ključno da ima dobro definiranu strategiju inovacija i transfera znanja i tehnologije. Prije svega, prihvaćanje inovacija unutar Fakulteta omogućuje istraživanje novih ideja i metodologija. Inovacija pokreće napredak i omogućuje fakultetu da ostane u tijeku s najnovijim znanstvenim i istraživačkim dostignućima, što često izlazi iz okvira samoga djelovanja Fakulteta te uključuje povezivanje s drugim srodnim ustanovama te privatnim sektorom. Poticanjem kulture inovacija Fakultet potiče svoje nastavno osoblje, istraživače i studente na kritičko mišljenje, istraživanje postojećih paradigmi i stvaranje novih uvida. Takvo dinamično okruženje potiče intelektualnu znatiželju te njeguje kreativnost.

Nadalje, transfer tehnologije igra ključnu ulogu u premošćivanju jaza između akademske zajednice i društva. Aktivnim sudjelovanjem u transferu tehnologije Fakultet može pretočiti svoja istraživanja, otkrića i inovacije u praktične primjene koje imaju utjecaj u stvarnom svijetu. To uključuje suradnju s privatnim sektorom, državnim tijelima i neprofitnim organizacijama kako bi se prenijelo akademsko znanje i stručnost za rješavanje društvenih izazova.

 

Za pitanja prijenosa znanja i tehnologije nadležno je Povjerenstvo za istraživanje i inovacije. Članovi su Povjerenstva dr. sc. Mikolaj Martinjak (predsjednik), doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski i Ante Belić, mag. phil. Sve je upite moguće uputiti pisanim putem predsjedniku Povjerenstva na adresu mikolaj.martinjak@ffrz.unizg.hr.

 

Važni dokumenti, procedure i upute:

Strategija inovacija, transfera znanja i tehnologije (2023-2028)                                                   

  • Strategija je usvojena na 13. redovitoj sjednici Fakultetskoga vijeća Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu (u daljnjem tekstu: „Fakultet“) održanoj 12. srpnja 2023. godine, a izrađena je u skladu sa Strategijom istraživanja, transfera tehnologije i inovacija Sveučilišta u Zagrebu te Strateškim programom znanstvenih istraživanja Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu za razdoblje od 2021. do 2026. godine, kao i prioritetima Europske kohezivne politike za razdoblje 2021.-2027., nacrtom Strategije pametne specijalizacije (S3) do 2029. godine, Nacionalnim planom otpornosti i oporavka (2021-2026) i Nacionalnom razvojnom strategijom do 2030. godine.

Odluka o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

 Prijava rezultata istraživanja s inovacijskim potencijalom

  • Ova prijava služi za evidenciju rezultata istraživanja s inovacijskim i komercijalnim potencijalom u skladu s odredbama sveučilišnog Pravilnika o upravljanju intelektualnim vlasništvom (točka 4.1. Prijava rezultata istraživanja).
  • Prijava se podnosi čelniku sastavnice koji s prijavom postupa također u skladu s odredbama sveučilišnog Pravilnika (točka 4.2. Postupanje s prijavom rezultata istraživanja podnesenom sastavnici) kao i pravilima koje je donijela sastavnica, odnosno Odlukom o upravljanju intelektualnim vlasništvom na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.
  • Prije podnošenja prijave, za pomoć u ispunjavanju prijave možete kontaktirati prodekanicu za znanost, međunarodnu suradnju, poslovanje i osiguravanje kvalitete doc. dr. sc. Ines Skelac na adresu ines.skelac@ffrz.unizg.hr.