Postani naš student

Naslovnica > Studiji > Postani naš student

Što se studira na FFRZ?

Programi studija FFRZ Sveučilišta u Zagrebu izrađeni su na zasadi duge i bogate tradicije visokoga školstva i pedagogije znanstveno-nastavnoga rada isusovaca (pripadnika katoličkoga reda) koji su obogaćeni suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima na području filozofije i komparativnog proučavanja religija.

  1. Tijekom studija filozofije na FFRZ studenti stječu sustavno znanje iz klasičnih filozofskih disciplina (logike, teorije spoznaje, metafizike, teodiceje, antropologije, kozmologije, etike, estetike…), dok se na specifične probleme i teorije usredotočuju u velikom broju ponuđenih izbornih kolegija.
  2. Tijekom studija religijskih znanosti studenti usvajaju temeljno poznavanje svjetskih religija (židovstva, islama, hinduizma, budizma …) i kršćanstva, da bi razvili daljnje uvide u načine kako religije utječu na povijest, društvo, umjetnost, znanost i kulturu. Studij religijskih znanosti nastoji osposobiti polaznike za kompetentan međureligijski dijalog te promicanje razumijevanja i suživota među pripadnicima različitih vjera.

Koliko traje studij i koji se akademski nazivi postižu?

Na FFRZ moguće je upisati:

Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije — traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS), a stječe se naslov sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije (univ. bacc. phil.).

Jednopredmetni preddiplomski studij filozofije i religijskih znanosti — traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS), a stječe se naslov sveučilišni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) filozofije i religiologije (univ. bacc. phil. et relig.).

Koje se kompetencije stječu?

Prvostupnici i prvostupnice filozofije, odnosno filozofije i religijskih znanosti, osposobljeni su za obavljanje niza stručnih i pomoćnih poslova iz područja filozofije i religijskih znanosti, etike, kao i dodirnih područja u upravnim, znanstvenim, kulturnim i umjetničkim institucijama, udrugama civilnoga društva, izdavačkoj djelatnosti, medijima te općenito u zanimanjima gdje se traži široko poznavanje kulture i fleksibilnost za stjecanje novih znanja, napose u područjima gdje ne postoje specijalistički studiji. Završetkom preddiplomskog studija filozofije i religijskih znanosti studenti stječu pravo upisa na diplomske studije filozofije ili religijskih znanosti na FFRZ-u te na druge slične i srodne diplomske studije u Hrvatskoj i u inozemstvu.

Koji su uvjeti upisa?

Završena gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola te uspješno položena državna matura. Postupak prijave ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojem se pristupa preko mrežne stranice www.postani–student.hr. Poredak kandidata prijavljenih na preddiplomske studijske programe određuje se na temelju:

  1. a) uspjeha u srednjoj školi
  2. b) položenih ispita na državnoj maturi – Hrvatski jezik (A razina), Matematika (B razina), strani ili klasični jezik (A razina), jedan od izbornih predmeta (Filozofija, Logika, Etika, Vjeronauk, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija, Povijest)
  3. c) dodatnih učenikovih postignuća – osvojeno 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima u RH
  4. d) motivacijski esej/razgovor

Ostali sveučilišni studiji na FFRZ

Uz preddiplomske studije, FFRZ nudi:

Diplomski sveučilišni studij filozofije – stječe se naslov magistar/magistra filozofije (mag. phil.), a traje 2 godine, tj. 4 semestra (120 ECTS).

Diplomski sveučilišni studij religijskih znanosti – stječe se naslov magistar/magistra religiologije (mag. relig.), a traje 2 godine, tj. 4 semestra (120 ECTS).

Poslijediplomski sveučilišni studij religijskih znanosti – stječe se naslov doktor/doktorica znanosti (dr. sc.), a traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS).

Poslijediplomski sveučilišni studij filozofije – stječe se naslov doktor/doktorica znanosti (dr. sc.), a traje 3 godine, tj. 6 semestara (180 ECTS).

Prijava na newsletter

Primite najnovije informacije u svoj elektronski sandučić