Znanstveno-istraživački projekti

Znanstveni projekti

Naslovnica > Znanstvena djelatnost > Znanstveni projekti

AKTIVNI PROJEKTIAk. god. 2022./2023.

Filozofija u časopisu Život – Obnovljeni život (1919.-2019.)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šestak
Suradnici na projektu: Ante Belić, mag. phil.

Uloga logike u religijskim promišljanjima
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ines Skelac
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Igor Martinjak

Što pokreće čovjekovo ponašanje?
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marina Novina
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Gavrić, dr. sc. Marijana Kolednjak, prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, dr. sc. Ana Grgić, dr. sc. Mijo Nikić, prof. dr. sc. Krešo Peračković, Tihana Iviček

Migrantsko pitanje u svjetlu kršćanskoga nauka i djelovanja
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Tadija Milikić
Suradnici na projektu: Stanko Perica

Stručno gostovanje (stru_gos)
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski
Suradnici na projektu: dr. sc. Dan Đaković, Ante Belić, mag. phil., Denis Sunko, don Damir Šehić

Hrana, ekonomija i poslovna etika
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, dr. sc. Mikolaj Martinjak, dr. sc. Dan Đaković, Rozalija Bregović Pračić, prof.

Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu: O abortusu interdisciplinarno
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Marija Džinić, doc. dr. sc. Ines Skelac, prof. dr. sc. Ivan Šestak

Znanstvena knjiga: Oslobodi nas od straha i anksioznosti. 101 lice straha
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Antun Volenik

8. međunarodni transdisciplinarni simpozij Bioetika i aporije psihe
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Luka Janeš
Suradnici na projektu: Ante Belić, mag. phil., doc. dr. sc. Antun Volenik, Štefanija Kožić

ZAVRŠENI PROJEKTIAk. god. 2020./2021.

Kratkoročni projekt Sveučilišta u Zagrebu: Obiteljska ljetna škola (1971.- 2021.)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šestak
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Antun Volenik, doc. dr. sc. Luka Janeš, dr. sc. Dan Đaković, asistent
Plod projekta: Šestak, Ivan, Volenik, Antun, Janeš, Luka, Đaković, Dan (ur.) (2022). Hrvatski isusovci za obitelj. Uz 50. godišnjicu Obiteljske ljetne škole (1971.-2021.). Zagreb: Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

AKTIVNI PROJEKTIAk. god. 2020./2021.

Umjetna inteligencija, ekonomija i poslovna etika
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ines Skelac
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ivan Koprek, doc. dr sc. Marina Novina, mr. sc. Mikolaj Martinjak Simpozij je predviđen za petak, 26. veljače 2021.

Socijalna distanca. Filozofske, religijske, sociološke, psihološke i pravne implikacije
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marija Džinić
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Barbara Ćuk,  prof. dr. sc. Daniel Miščin i  prof. dr. sc. Anto Gavrić Simpozij je predviđen početkom lipnja 2021.

Aristotel, De anima / O duši
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marina Novina
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ivan Šestak, prof. dr. sc. Anto Mišić

ZAVRŠENI PROJEKTIAk. god. 2019./2020.

Stota godišnjica rođenja biskupa, filozofa, teologa i književnika Mije Škvorca (1919.-1989.) 
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šestak
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, dr. sc. Mijo Nikić
Rezultati projekta:
Znanstveni skup „Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. obljetnicu rođenja i 30. obljetnicu smrti“, Zagreb, 22. 11. 2019.

Šestak, Ivan – Ćuk, Barbara (uredili) (2020). Filozofsko-teološki i pastoralni doprinosi biskupa Mije Škvorca. Zbornik radova znanstvenoga skupa održanoga u Zagrebu 22. studenoga 2019. Biblioteka Religijski niz, knjiga 20. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu.

 

Tko su te filozofkinje? 
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Barbara Ćuk
Suradnici: doc. dr. sc. Marina Novina, dr. sc. Marija Džinić, doc. dr. sc. Antun Volenik
Rezultat projekta:
Zbornik znanstvenih radova. U pripremi.

 

Filozofska pozadina totalitarizma u 20. stoljeću
Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprek  
Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, doc. dr. sc. Petar Tome Mitrikeski

 

Sto godina časopisa Obnovljeni Život    
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Marijan Steiner, mr. sc. Mikolaj Martinjak
Voditelj projekta: dr. sc. Tadija Milikić
Rezultati projekta:
3. 12. 2019., Svečana proslava 100. obljetnice časopisa Život – Obnovljeni Život (1919.-2019.)
Posebni broj Obnovljenog Života 74 (2019.), br. 5.

 

Pravovjerje mijenja svijet. Aktualnost misli G.K. Chestertona
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
Suradnici: doc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk
Rezultat projekta:
„Chest Fest“ II. Međunarodni kongres posvećen Gilbertu Keithu Chestertonu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 14. – 16. 6. 2019.

Ak. god. 2018./2019.

 

Djelovanje po načelima. Tomističko gledište pri donošenju moralnih odluka. Janko Žagar (1921. – 2013.) – hrvatski teolog i filozof
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Marina Novina, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, dr. sc. Miroslav Čadek
Rezultat projekta:
Prijevod knjige s engleskoga: Janko Žagar, Djelovanje po načelima. Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Zagreb: FTI, KS, 2020., 328 str. (Studia Thomistica, 1).

 

Istraživanje o odnosu znanosti i religije. Metode i dometi znanstvene i religijske spoznaje
Centar za proučavanje znanosti i religije Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta doc. dr. sc. Dražen Volk
Suradnici: prof. dr. sc. Josip Talanga i doc. dr. sc. Anto Pavlović
Rezultat projekta:
Zbornik znanstvenih radova: Dražen Volk (ur.), Znanost i religija, Zagreb: FTI, 2019., 134 str. (Scientia et fides, 1).

Ak. god. 2017./2018.

 

Neobjavljena djela prof. Predraga Belića (1919. – 2003.) hrvatskoga teologa, povjesničara i prevoditelja. Uz 15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović
Rezultat projekta:
Objavljeni dijelovi Belićeva doktorskog rada pod naslovom „Katoličko jedinstvo Južnih Slavena i Družba Isusova. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu. Prvo doba: 1546. – 1597.“: P. Predrag Belić, S.J., Isusovci i Južni Slaveni u XVI. stoljeću. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu, uredio Anto Mišić, Zagreb: FTI, 2019., 229 str. (Religijski niz, knj. 19).

 

Neobjavljena djela profesora Rudolfa Brajičića (1918. – 2007.) istaknutoga hrvatskoga teologa i filozofa prošloga stoljeća. Uz 10. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
Rezultati projekta:
22. ožujka 2018., Znanstveni kolokvij i predstavljanje knjige/zbornika radova: Ivan Koprek (ur.), Bog mu je bio strast. Izbor iz duhovnoga dnevnika isusovca prof. dr. sc. Rudolfa Brajičića, Zagreb: FTI, 2018., 194 str. (Religijski niz, knjiga 18).

 

Obitelj i duševno zdravlje   
Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Antun Volenik
Suradnici: doc. dr. sc. Dalibor Renić i dr. sc. Mijo Nikić

Ak. god. 2016./2017.

 

Život i djelo isusovca p. Filipa Kaušića (1618. – 1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga Rektora Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić i izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
Rezultati projekta:
Kolloquium „Auf dem Weg zum 400. Geburtstag des österrechischen Jesuiten P. Filip Kaušić, S.J. (1618–1683)“, Wien, 12. 01. 2017.

Ak. god. 2015./2016.

 

Antun Bauer student filozofije Bečkog sveučilišta i rektor Zagrebačkog sveučilišta
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek