info@ffrz.unizg.hr +385 1 2094 440
Znanstveno-istraživački projekti

Znanstveni projekti

Naslovnica > Znanstvena djelatnost > Znanstveni projekti

AKTIVNI PROJEKTIAk. god. 2020./21.

„Umjetna inteligencija, ekonomija i poslovna etika”.

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Ines Skelac Suradnici na projektu:

prof. dr. sc. Ivan Koprek, doc. dr sc. Marina Novina, mr. sc.

Mikolaj Martinjak Simpozij je predviđen za petak, 26. veljače 2021.

 

“Socijalna distanca. Filozofske, religijske, sociološke, psihološke i pravne implikacije.”

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marija Džinić Suradnici na

projektu: doc. dr. sc. Barbara Ćuk, izv. prof. dr. sc.

Daniel Miščin i izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić Simpozij je predviđen

početkom lipnja 2021.

 

„Aristotel, De anima / O duši”.

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Marina Novina

 Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Ivan Šestak, prof. dr. sc. Anto Mišić –

ZAVRŠENI PROJEKTIAk. god. 2019./2020.

Stota godišnjica rođenja biskupa, filozofa, teologa i književnika Mije Škvorca (1919.-1989.) 

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šestak

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, dr. sc. Mijo Nikić

Rezultati projekta:

Znanstveni skup „Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. obljetnicu rođenja i 30. obljetnicu smrti“, Zagreb, 22. 11. 2019.

Šestak, Ivan – Ćuk, Barbara (uredili) (2020). Filozofsko-teološki i pastoralni doprinosi biskupa Mije Škvorca. Zbornik radova znanstvenoga skupa održanoga u Zagrebu 22. studenoga 2019. Biblioteka Religijski niz, knjiga 20. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu.

 

Tko su te filozofkinje? 

Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Barbara Ćuk

Suradnici: doc. dr. sc. Marina Novina, dr. sc. Marija Džinić, doc. dr. sc. Antun Volenik

Rezultat projekta:

Zbornik znanstvenih radova. U pripremi.

 

Filozofska pozadina totalitarizma u 20. stoljeću

Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprek  

Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, doc. dr. sc. Petar Tome Mitrikeski

 

Sto godina časopisa Obnovljeni Život    

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Marijan Steiner, mr. sc. Mikolaj Martinjak

Voditelj projekta: dr. sc. Tadija Milikić

Rezultati projekta:

3. 12. 2019., Svečana proslava 100. obljetnice časopisa Život – Obnovljeni Život (1919.-2019.)

Posebni broj Obnovljenog Života 74 (2019.), br. 5.

 

Pravovjerje mijenja svijet. Aktualnost misli G.K. Chestertona

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić

Suradnici: doc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk

Rezultat projekta:

„Chest Fest“ II. Međunarodni kongres posvećen Gilbertu Keithu Chestertonu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 14. – 16. 6. 2019.

Ak. god. 2018./2019.

 

Djelovanje po načelima. Tomističko gledište pri donošenju moralnih odluka. Janko Žagar (1921. – 2013.) – hrvatski teolog i filozof

Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić

Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Marina Novina, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, dr. sc. Miroslav Čadek

Rezultat projekta:

Prijevod knjige s engleskoga: Janko Žagar, Djelovanje po načelima. Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Zagreb: FTI, KS, 2020., 328 str. (Studia Thomistica, 1).

 

Istraživanje o odnosu znanosti i religije. Metode i dometi znanstvene i religijske spoznaje

Centar za proučavanje znanosti i religije Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta doc. dr. sc. Dražen Volk

Suradnici: prof. dr. sc. Josip Talanga i doc. dr. sc. Anto Pavlović

Rezultat projekta:

Zbornik znanstvenih radova: Dražen Volk (ur.), Znanost i religija, Zagreb: FTI, 2019., 134 str. (Scientia et fides, 1).

Ak. god. 2017./2018.

 

Neobjavljena djela prof. Predraga Belića (1919. – 2003.) hrvatskoga teologa, povjesničara i prevoditelja. Uz 15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović

Rezultat projekta:

Objavljeni dijelovi Belićeva doktorskog rada pod naslovom „Katoličko jedinstvo Južnih Slavena i Družba Isusova. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu. Prvo doba: 1546. – 1597.“: P. Predrag Belić, S.J., Isusovci i Južni Slaveni u XVI. stoljeću. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu, uredio Anto Mišić, Zagreb: FTI, 2019., 229 str. (Religijski niz, knj. 19).

 

Neobjavljena djela profesora Rudolfa Brajičića (1918. – 2007.) istaknutoga hrvatskoga teologa i filozofa prošloga stoljeća. Uz 10. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak

Rezultati projekta:

22. ožujka 2018., Znanstveni kolokvij i predstavljanje knjige/zbornika radova: Ivan Koprek (ur.), Bog mu je bio strast. Izbor iz duhovnoga dnevnika isusovca prof. dr. sc. Rudolfa Brajičića, Zagreb: FTI, 2018., 194 str. (Religijski niz, knjiga 18).

 

Obitelj i duševno zdravlje   

Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta: doc. dr. sc. Antun Volenik

Suradnici: doc. dr. sc. Dalibor Renić i dr. sc. Mijo Nikić

Ak. god. 2016./2017.

 

Život i djelo isusovca p. Filipa Kaušića (1618. – 1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga Rektora Sveučilišta u Zagrebu

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek

Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić i izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak

Rezultati projekta:

Kolloquium „Auf dem Weg zum 400. Geburtstag des österrechischen Jesuiten P. Filip Kaušić, S.J. (1618–1683)“, Wien, 12. 01. 2017.

Ak. god. 2015./2016.

 

Antun Bauer student filozofije Bečkog sveučilišta i rektor Zagrebačkog sveučilišta

Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek