Natječaji

Naslovnica > Fakultet > Natječaji

26.04.2024.

Javni natječaj za:

jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – izvanredni profesor, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja

Odluka o raspisivanju javnoga natječaja za izbor izvanrednoga profesora

02.02.2024.

Javni natječaj za:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Religijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
2. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju: Kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor dva docenta

22.12.2023.

Javni natječaj za:

jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za računovodstvene i financijske poslove, interno: računovodstveni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za izbor višega stručnoga referenta

 

19.10.2023.

Javni natječaj za:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Religijske znanosti, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu
2. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno suradničko radno mjesto I. vrste – asistent, u znanstvenom području: Društvene znanosti, znanstvenom polju: Psihologija, na određeno vrijeme od šest godina, u punom radnom vremenu
3. jednog izvršitelja (m/ž) na slobodno radno mjesto II. vrste – viši stručni referent za računovodstvene i financijske poslove, interno: računovodstveni referent, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja

09. 11. 2022.

Javni natječaj za:

jednog nastavnika na slobodno znanstveno-nastavno radno mjesto I. vrste – docent, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja

Public competition:

a teacher for a vacant scientific-teaching position of the first type – assistant professor, in scientific field: Humanities, and the field: Philosophy, for a permanent period, full-time.

Read more


26. 9. 2022.

Javni natječaj za:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto IV. vrste namještenik – čistač, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom

Tekst natječaja


8. 9. 2021.

Javni natječaj za:

jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju – asistent

Tekst natječaja


19. 1. 2021.

Javni natječaj za:

1. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto II. vrste – viši informatički referent, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
2. jednog izvršitelja (m/ž) na radno mjesto III. vrste – stručni referent (izvršni urednik), na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu.

Tekst natječaja


7. 1. 2021.

Javni natječaj za izbor nastavnika u znanstveno – nastavno zvanje i na radno mjesto docenta u području humanističkih znanosti, polju filozofija, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. (Tekst natječaja)


27. 7. 2020.

Javni natječaj za:

  1. jednog izvršitelja (m/ž) u naslovno znanstveno-nastavno izvanrednog profesora
  2. jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – docent
  3. jednog izvršitelja (m/ž) u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto I. vrste – docent
  4. jednog izvršitelja (m/ž) u suradničko zvanje i na radno mjesto I. vrste – asistent
  5. jednog izvršitelja (m/ž) na položajno radno  mjesto I. vrste: rukovoditelj područnog ureda ili službe – glavni tajnik Fakulteta

VIŠE (ovdje i ovdje)


18. 10. 2019

Javni natječaj za radno mjesto jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na određeno vrijeme od 6 (šest) godina, s punim radnim vremenom; jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na određeno vrijeme od 6 (šest) godina, s punim radnim vremenom; i jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 0,854), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. (Tekst natječaja)