Privatnost

Zaštita osobnih podataka

Naslovnica > Fakultet > Zaštita osobnih podataka

Zaštita osobnih podatka pojedinca uređena je Općom uredbom o zaštiti podataka (EU, 2016/679) i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/2018).

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu transparentno prikuplja i obrađuje podatke  samo u mjeri koja je nužna radi poštivanja pravnih obveza, za potrebe legitimnih interesa  ili je nužna za izvršavanje službenih ovlasti Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na temelju propisa.

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu osigurava sigurnost osobnih podataka, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera.

Podaci se čuvaju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju odnosno mogu se pohraniti i na dulja razdoblja ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe.  

Svaki ispitanik ima pravo u svakom trenutku zatražiti pristup svojim osobnim podacima, njihov ispravak, brisanje ili ograničavanje njihove obrade kao i pravo na prigovor vezan uz obradu te pravo na prenosivost podataka. Navedena prava ostvaruju se podnošenjem zahtjeva na e-mail adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka: marija.dzinic@ffrz.unizg.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu:

doc. dr. sc. Marija Džinić

tel: 385 (1) 2354-200