Identitet i tradicija

Naslovnica > Fakultet > Identitet i tradicija

FFRZ nastavlja višestoljetnu tradiciju isusovačkog sveučilišnog počavanja filozofije diljem svijeta i u Hrvatskoj. Isusovci su članovi Družbe Isusove, međunarodnog katoličkog reda, koji je osnovao Ignacije Lojolski u 16. stoljeću, a koji su potom vrlo brzo došli i u hrvatske krajeve osnivajući gimnazije: u Zagrebu (1607), Rijeci (1627), Varaždinu (1636), Dubrovniku (1658) te u Požegi (1698). Kao što je poznato, isusovački Kolegij u Zagrebu prerastao je u Akademiju koja se smatra kolijevkom Zagrebačkog sveučilišta. Nakon obnove reda isusovci su vodili kolegije i sjemeništa u Dubrovniku (1854), Travniku (1882), Sarajevu (1893), Zagrebu (1937), Osijeku (1998), Prizrenu (2002). Među znamenitim hrvatskim isusovcima ističu se Ruđer Bošković, Bartol Kašić, Juraj Habdelić, Antun Kanižlić, Ivan Ratkaj, Nikola Plantić, Ferdinand Konšćak, Ante Gabrić, Mijo Škvorc, Marijan Gajšak, i drugi.

O tome koliko je Družba Isusova posvećena školstvu govore brojke: isusovci danas vode 168 visokoškolskih ustanova (sveučilišta i fakulteta) u 40 država i 324 srednje škole u 55 država. Obrazovna djelatnost Hrvatske pokrajine Družbe Isusove danas obuhvaća Filozofski fakultet Družbe Isusove, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, Isusovačku klasičnu gimnaziju u Osijeku i Association Loyola Gymnasium u Prizrenu.

FFRZ kao visokoškolska ustanova svojim djelovanjem nastoji poglavito oko izvrsnosti u poučavanju i znanstvenom istraživanju na području filozofije i religijskih znanosti, potičući istodobno studente na kreativnost i kritičnost mišljenja. Isusovačka se pedagogija temelji na osobnom i profesionalnom odnosu između nastavnika i studenta, te se brine ne samo oko usvajanje kognitivnih sadržaja odnosno znanja nego i oko stjecanje životne mudrosti. Takvim pristupom studenti mogu steći cjelovitu formaciju, koja razvija njihovu osobnost, dovodeći ih do veće unutarnje slobode te uvida u nužnost prihvaćanja odgovornosti. Isusovačka duhovnost vodi se geslom “Tražiti i nalaziti Boga u svim stvarima,” što potiče na brigu za druge, za zajednicu u kojoj valja izgrađivati mir, istinoljubivost i pravednost, promicanje dijaloga sa svijetom znanosti, kulture i različitih svjetonazora, izgradnju crkvenog zajedništva, dijalog među religijama, te napokon vrijednost i dostojanstvo svake osobe, kao i očuvanja prirode.

Popis isusovačkih učenika uključuje, da navedemo barem neke, filozofe (René Descartes, David Hume, Jacques Lacan), prirodoznanstvenike (Marin Getaldić, Georges Lemaître, Anthony James LeggettXu Guangqi), književnike (Ivan Gundulić, Tituš Brezovački, Miguel de Cervantes, James Joyce, Arthur Conan Doyle, Antoine de Saint-Exupéry, Gabriel García Márquez), režisere (Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Alejandro González Iñárritu), glumce (Salma Hayek, Bill Murray, Denzel Washington), umjetnike (Luka Sorkočević, Peter Paul Rubens, Freddie Mercury), političare (Charles de Gaulle, Bill Clinton, Herman van Rompuy), svece (Marko Križevčanin, Alojzije Stepinac, Franjo Saleški), pape (Pio XI, Pio XII, Pavao VI, Ivan Pavao I, Franjo), i mnoge druge…

Hrvatska pokrajina Družbe Isusove (Croatian Province of the Society of Jesus) 

Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu

Jesuit Curia in Rome

Association of Jesuit Colleges and Universities (USA)

Pontificia Università Gregoriana (Pontifical Gregorian University)

Hochschule für Philosophie München (Munich School of Philosophy)

Campion Hall (University of Oxford)

Centre Sèvres (Paris)

Comillas Pontifical University (Madrid)

Academia Ignatianum (Kraków)

Sophia University (Tokyo)

Ateneo de Manila University (Manila)

Universidad Iberoamericana (Mexico)

Philosophers in Jesuit Education