Osiguravanje kvalitete

Vrednovanje nastavnog procesa

Naslovnica > Fakultet > Osiguravanje kvalitete > Vrednovanje nastavnog procesa

U svrhu vrednovanja nastavnog procesa Fakultet filozofije i religijskih znanosti koristi metodu anketnih upitnika. Osim anketa koje se provode u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu, čija je Fakultet sastavnica, Fakultet provodi vlastite ankete i istraživanja.

Anketa za procjenu nastavnika (V4)

Fakultet redovito provodi anketu čiji je cilj omogućiti studentima vrednovanje rada nastavnika na pojedinom predmetu. Anketa se provodi krajem zimskog, odnosno ljetnog semestra, prema potrebi i u skladu s cikličkim planom anketiranja, u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Anketa za vrednovanje studija u cjelini

Fakultet redovito provodi Anketu za vrednovanje preddiplomskog studija i Anketu za vrednovanje diplomskog studija s ciljem vrednovanja različitih vidika preddiplomskog i diplomskog studija u cjelini. Ankete omogućuju prikupljanje povratnih informacija o provedbi studija iz studentske perspektive. Provode se u suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu.

Istraživanje Struktura, motivacija i iskustva studenata FFRZ-a

Fakultet je 2019. godine osmislio i proveo manji projekt kojim se putem anketiranja studenata svih godina preddiplomskog i diplomskog studija utvrdila njihova socio-demografska struktura, motivacija za studij te iskustava i stavovi o svim elementima nastavnog procesa kao i o ostalim sadržajima na Fakultetu. Istražena je njihova struktura s obzirom na dob, spol, podrijetlo, srednjoškolsko obrazovanje i obrazovanje roditelja, motivacija za odabir FFRZ-a i izvori informiranja o studijskim programima. Središnja su bila pitanja o njihovim iskustvima, zadovoljstvu cjelokupnim sadržajem i kvalitetom nastave uz mogućnost davanja otvorenih opisnih odgovora o najboljim i najlošijim segmentima u njihovom dosadašnjem iskustvu studiranja i boravka na FFRZ-u.
U provedbu projekta bili su uključeni i studenti koji su na taj način mogli steći iskustvo u pripremi i provedbi istraživanja te u obradi podataka i predstavljanju rezultata.

Upitnik o iskustvima studiranja tokom nastave na daljinu u uvjetima pandemije bolesti COVID-19

Po završetku ljetnog ispitnog roka u akademskoj godini 2019./2020. Fakultet je proveo manje istraživanje putem upitnika o iskustvima studiranja tokom nastave na daljinu u uvjetima pandemije bolesti COVID-19 i mjera za suzbijanje zaraze (karantena). Postavljenim pitanjima željeli smo prikupiti podatke o iskustvima studenata vezanim uz tehnološke uvjete rada u online okruženju za vrijeme izvanrednih okolnosti (karantena), kvalitetu izvedbe nastave na daljinu za vrijeme izvanrednih okolnosti, socijalno-psihološke aspekte učenja u online okruženju, vrednovanje i ocjenjivanje studentskih postignuća (ishoda učenja) u online okruženju za vrijeme izvanrednih okolnosti i tijekom ljetnog ispitnog roka. Dragocjen izvor informacija uvijek su pitanja otvorenog tipa u kojima se studentima pruža prilika da s nama podijele dodatne refleksije o njihovom osobnom iskustvu.

Anketa brucoši

Početkom nove akademske godine kraćim upitnikom za studente prve godine preddiplomskog studija prikupljaju se podatci o dobi, spolu, prethodnom obrazovanju, izvorima informiranja o studijskim programima FFRZ-a, očekivanjima studenata.

Anketa alumni

Fakultet redovito prikuplja podatke od bivših studenata kako bi mogao uspješnije organizirati i pratiti rad Alumni kluba Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, saznati povratne informacije o njihovu zapošljavanju i o tome jesu li im i koje su im vještine i znanja stečena tijekom studija korisna u obavljanju posla kojim se bave te ujedno pomoći sadašnjim studentima unapređujući znanja i vještine koje stječu studijskim programom.