Osiguravanje kvalitete

Godišnja izvješća i Planovi aktivnosti

Naslovnica > Fakultet > Osiguravanje kvalitete > Godišnja izvješća i Planovi aktivnosti

Fakultet filozofije i religijskih znanosti vodi brigu o kvaliteti u različitim područjima svojega rada. U tu svrhu kontinuirano planira aktivnosti, prati i provjerava njihovu provedbu i predlaže potrebne promjene. Svake godine donosi Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete Fakulteta i Godišnje izvješće o osiguravanju kvalitete koje podnosi Uredu za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu.