Poslijediplomski studij

Naslovnica > Studiji > Poslijediplomski studij

Poziv na sudjelovanje na simpoziju doktoranada – Dijalozi (VI)

Program poslijediplomskih doktorskih studija filozofije i religijskih znanosti u skladu je s naporima Sveučilišta u Zagrebu, kojem je cilj u odgojno-obrazovnom procesu osigurati individualni pristup studentu te razviti moralno i znanstveno izvrsnu znanstvenu sredinu. Program karakterizira individualni pristup studentu s ciljem kvalitetne specijalizacije na izabranom području i visokoj razini izvrsnosti, a uključuje: 1. kandidat samostalno sukreira vlastiti studij; 2. kandidat ima priliku interdisciplinarnog proučavanja izabrane teme.

Program uključuje pet (5) modula od kojih student na upisu u prvi semestar bira najviše dva (2) modula, te na upisu trećega semestra od dva modula koje je sam izabrao bira jedan (1) modul, odnosno modul iz kojega namjerava pisati doktorski rad.

Ovisno o izboru temeljnoga modula doktorand može steći akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.): a) u polju filozofije ili b) u polju religijskih znanosti – interdisciplinarno polje.