Jordanovac 110
10 000 Zagreb

Konzultacije

Srijeda, 11:00-12:00 h
uz prethodnu najavu mailom

Detaljna bibliografija
Crosbi link

Projekti

Dodatne poveznice
Google Scholar
ORCID
Academia

dr. sc. Barbara Ćuk

Izvanredni profesor

barbara.cuk@ffrz.unizg.hr
Kabinet br. 122

 


Doktorirala je 2011. godine na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Od 2023. je izvanredni profesor na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivni kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju

Obvezni kolegiji:
Filozofija spoznaje (vježbe)
Povijest filozofije novog vijeka

Izborni kolegiji:
Izborni kolegij iz filozofije spoznaje: Percepcija i memorija
Izborni kolegij iz antropologije: Treba li duša tijelo?
Izborni kolegij iz filozofije srednjega vijeka: Srednjovjekovne filozofkinje

Seminari:
Seminar iz novovjekovne filozofije: Kant, Kritika čistoga uma
Filozofija i muzika
 

Silabi kolegija
Povijest filozofije novoga vijeka HR/EN
Treba li duša tijelo HR/EN

Povjerenstva

Povjerenstvo za izdavačku djelatnost i vođenje knjižnice
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Povjerenstvo za preddiplomske i diplomske studije
Etičko povjerenstvo
Stegovni sud za studente