Jordanovac 110
10 000 Zagreb

Konzultacije

Srijeda, 10:00-11:30 h
uz obveznu prethodnu najavu mailom

Detaljna bibliografija
Crosbi link

Projekti

Dodatne poveznice
Google Scholar
ORCID
Academia

prof. dr. sc. Ivan Šestak

Redoviti profesor

ivan.sestak@ffrz.unizg.hr
Kabinet br. 126

 


Doktorirao je 1996. u Innsbrucku. U znanstveno-nastavnom zvanju redovitog profesora na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radi od 2019. godine.

Aktivni kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju

Obvezni kolegiji:

Uvod u filozofiju
Filozofska antropologija
Hrvatska kršćanska filozofija

Seminari:
Komprehenzivni seminar i ispit

 

Silabi kolegija:

Uvod u filozofiju HR/EN
Filozofska antropologija HR/EN
Hrvatska kršćanska filozofija HR/EN

Povjerenstva

Povjerenstvo za razredbeni ispit, upise i priznavanje ispita kod prijelaza studenata, predsjednik
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete, zamjenik predsjednice
Odbor za materijalno-financijsko poslovanje, predsjednik
Stegovni sud za studente