Jordanovac 110
10 000 Zagreb

Konzultacije

Petak, 12:00-14:00 h
uz obveznu prethodnu najavu mailom

Detaljna bibliografija
Crosbi link

Projekti

Dodatne poveznice
Google Scholar
ORCID
Academia

dr. sc. Marija Džinić

Docent

m.dzinic@ffrz.unizg.hr
Kabinet br. 130

 


Doktorirala je 2018. god. u Rimu. Od 2020. docentica je na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Aktivni kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju

Obvezni kolegiji:
Uvod u znanstveni rad
Specijalna pitanja iz kršćanske etike: Brak u zapadnoj civilizaciji
Fenomenologija religije

Izborni kolegiji:
Filozofija prava
Praktične vježbe predmetne metodike nastave
Relevantnost religija u Europskoj pravnoj stečevini

Seminari:
Brak u velikim svjetskim religijama

 

Silabi kolegija

Kanonsko pravo HR/EN
Uvod u znanstveni rad HR/EN
Novi religijski pokreti HR/EN
Fenomenologija religije HR/EN

Povjerenstva

Povjerenstvo za Statut i normativne akte, zamjenica predsjednika
Povjerenstvo za osiguravanje kvalitete
Povjerenstvo za razredbeni ispit, upise i priznavanje ispita kod prijelaza studenata, zamjenica predsjednika
Povjerenstvo za reakreditaciju
ECTS koordinator, zamjenica
Stegovni sud za studente, predsjednica