Kompetitivni projekt
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet filozofije i religijskih znanosti

 

Radionice

Emocije i motivacija sastavni su dio svih ljudskih aktivnosti. Bez emocija i motivacije čovjekov život ne bi bio moguć. No, kao regulirati emocije i što učiniti da bismo se motivirali za određene aktivnosti? Kako usmjeriti emocije ostvarenju željenih ciljeva? Kako razumjeti emocije? Kako motivirati različite skupine ljudi? Odgovori na ta i takva pitanja potrebni su svim skupinama ljudi, na svim područjima rada: nastavnicima, psiholozima, psihoterapeutima, liječnicima, voditeljima radnih procesa, članovima obitelji itd. Voditelji radionica unutar prvog ciklusa Škole emocija i motivacije pozivaju vas da im se pridružite u aktivnom traganju za odgovorom na nekog od tih i takvih  pitanja.

 


 

Raspored i teme radionica:

R1

Utorak 06. veljače 2024.

Vrijeme: 18.00 – 20.30

Tema: Potrebe, motivacija i ponašanja u psihoterapijskom procesu prema teoriji izbora

Voditelj radionice: red. prof. dr. sc. Rea Fulgosi-Masnjak, u t.z., psiholog

Broj sudionika: neograničen

Opis radionice:

Autor teorije izbora i Realitetne terapije je dr. William Glasser
Osnovni okvir za razumijevanje ljudskog ponašanja u okviru teorije izbora predstavlja poimanje živih bića kao samoregulirajućih sustava koji djeluju namjenski. Teorija izbora čovjeka definira kao slobodno i odgovorno biće koje je intrinzično motivirano i čije je cjelokupno ponašanje uvijek svrhovito, raznovrsno i fleksibilno. Stoga je svrha ponašanja uspostavljanje i održavanje ravnoteže sa sobom i okolinom u skladu s potrebama i unutarnjim motivima, pri čemu se zadovoljavanje potreba može u nekom periodu odgoditi, no ne i dugoročno. Prema teoriji izbora svako je naše ponašanje svrhovito i proaktivno, ponašanja su naš izbor (svjestan ili nesvjestan), jedina osoba čije ponašanje možemo kontrolirati smo mi sami, a sve dugotrajne teškoće mentalnog zdravlja izviru iz nezadovoljavajućih odnosa s drugim ljudima.
Cilj radionice je bolje upoznati kako Teorija izbora razumije odnos potreba, motiva i ponašanja u psihoterapijskom procesu. Radionica je namijenjena svima koji žele bolje upoznati pristup emocijama i motivaciji iz perspektive Teorije izbora.

Izvještaj o održanoj radionici

Kotizacija R1 20 € QR Hub

Naziv / Ime primatelja :Amigdala centar d.o.o.

Adresa primatelja / : Južna obala II. 6, Zagreb

IBAN: HR4924840081135169418

Opis plaćanja: Radionica 1

Iznos 20 EUR

 

R2

Četvrtak 15. veljače 2024.

Vrijeme: 18.00 – 20.30

Tema: Emocije između uma i tijela          

Voditeljica radionice: doc. dr. sc. Ines Skelac, filozof, mag. gestalt psihoterapije

Broj sudionika: ograničen

Opis radionice:

Cilj je radionice istražiti i produbiti razumijevanje emocionalne inteligencije s posebnim naglaskom na integraciju uma i tijela. Polaznici će naučiti kako emocionalna svijest i inteligencija utječu na njihovu osobnu dobrobit i profesionalne sposobnosti, istražujući povezanost emocionalnih stanja s fizičkim manifestacijama i reakcijama.
Sadržaj radionice:

• Emocije i njihov utjecaj na ponašanje
• Emocionalna inteligencija i njezina važnost u osobnom i profesionalnom razvitku
• Emocije kao prozor u unutarnji svijet i njihova uloga u samospoznaji
• Tehnike osvještavanja tjelesnih senzacija povezanih s emocionalnim stanjima
• Primjena emocionalne inteligencije u osobnim i poslovnim odnosima

Radionica je namijenjena svima koji žele bolje razumjeti i upravljati svojim emocijama, kao i onima koji teže poboljšanju međuljudskih odnosa i profesionalnih performansi kroz integrirani pristup emocionalnom i tjelesnom zdravlju.

Izvještaj o održanoj radionici

Kotizacija R2 20 € QR Hub

Naziv / Ime primatelja :Amigdala centar d.o.o.

Adresa primatelja / : Južna obala II. 6, Zagreb

IBAN: HR4924840081135169418

Opis plaćanja: Radionica 2

Iznos 20 EUR

 

R3

Utorak 20. veljače 2024.

Vrijeme: 18.00 – 20.30

Tema: Utjecaj duhovnosti na emocije i motivaciju u psihoterapijskom procesu

Voditeljica radionice: doc. dr. sc. Sanda Smoljo Dobrovoljski, teolog, psiholog, psihodinamski psihoterapeut i grupni analitičar

Broj sudionika: neograničen

Opis radionice:

Duhovna dimenzija u psihoterapijskom kontekstu može imati važnu ulogu u procesu izlječenja i ozdravljenja. S druge strane, psihoterapijski proces može imati pozitivan utjecaj na autentično življenje duhovnosti. Ova dva područja kod vjernika su povezana. U radionici će se obraditi i objasniti uzajamni utjecaji psihološkog na duhovno, i duhovnog na psihološko, s ciljem integracije i autentičnosti na oba područja.
Radionica je namijenjena svima koji žele bolje razumjeti odnos duhovnosti, emocija i motivacije u psihoterapijskom procesu, te značaj duhovnosti za pozitivan ishod psihoterapijskog procesa, kao i značaj emocija i motivacije za autentično življenje duhovnosti.

Izvještaj o održanoj radionici

Kotizacija R3 20 € QR Hub

Naziv / Ime primatelja :Amigdala centar d.o.o.

Adresa primatelja / : Južna obala II. 6, Zagreb

IBAN: HR4924840081135169418

Opis plaćanja: Radionica 3

Iznos 20 EUR

 

R4

Utorak 27. veljače 2024.

Vrijeme: 18.00 – 20.30

Tema: Utjecaj nesvjesnog na emocije i motivaciju

Voditelj radionice: Tomislav Kuljiš, osnivač integralne tjelesne psihoterapije

Broj sudionika: neograničen

Opis radionice:

Koliko god voljeli vjerovati da o svom životu odlučujemo svjesno i racionalno najčešće ostanemo zatečeni kada osvijestimo koliko naše nesvjesno utječe na našu motivaciju i odluke. Emocije, kao ugrađeni manual za interakciju jedinke sa svijetom su opet vezane za našu percepciju i subjektivno tumačenje vanjskih zbivanja što je opet determinirano onime što nosimo u svom nesvjesnom.
Ova radionica ima za cilj teorijski i iskustveno približiti: kako se formiralo naše nesvjesno, kako ga možemo prepravljati kroz tjelesnu psihoterapiju, što su afektivni sustavi koji upravljaju našom motivacijom iz najdubljeg dijela bića i kroz to omogućiti bolje poznavanje samoga sebe kao i drugih ljudi.

 

Kotizacija R4 20 € QR Hub

Naziv / Ime primatelja :Amigdala centar d.o.o.

Adresa primatelja / : Južna obala II. 6, Zagreb

IBAN: HR4924840081135169418

Opis plaćanja: Radionica 4

Iznos 20 EUR


Vrsta aktivnosti:

Stručna


Kontakt adresa:

emo@ffrz.unizg.hr


Organizatori:

Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

Amigdala centar, Zagreb