Oblici kreacionizma i znanstvena misao (22.11.2022.)

Naslovnica > Novosti i obavijesti > Oblici kreacionizma i znanstvena misao (22.11.2022.)

U teološkom smislu kreacionizam je vjerovanje da je Bog stvorio svijet ni iz čega (creatio ex nihilo) aktom slobodne božanske volje. Takav Bog je istovremeno transcendentan ljudskoj racionalnoj spoznaji, ali i imanentno uključen u održavaju stvorenoga svijeta. Akademskim (tj. filozofskim) rječnikom to je teizam kojeg Abrahamske religije prihvaćaju kao samorazumljivu racionalnost, ali i otajstvo. No, u užem poimanju kreacionizam je amalgam eklektičnih osobnih uvjerenja, pseudo-akademskih razmisli i čak političkih ideologija koje osporavaju naturalističko tumačenje svijeta koje, nastojeći približiti filozofiju prirodoslovlju, predmnijeva da je svijet puka slučajnost proizašla iz općeg gibanja tvari, a cjelokupna stvarnost objašnjiva prirodom, dok je znanstvena metoda jedina mjerodavna za istraživanje cjelokupne zbiljnosti. To (ne)očekivano dovodi do sukoba između teista i naturalista, a kao jedno od glavnih polja opreka javlja se evolucijska misao Darwin-ovskog predznaka. Jeli taj sukob prirodna povijesna stečevina dramatičnog razvoja prirodoslovlja – kao posljedica odvajanja teologije od filozofije na Zapadu – ili samo društveni (tj. svjetonazorski) nesporazum? Ili se pak radi o fundamentalnom sukobu čija razrješnica (u bilo kojem smjeru diskursa) ima potencijala davati odgovore na najteža pitanja – to je dilema ovoga okruglog stola …


Gosti
Akademik Ivan Gušić, professor emeritus (HAZU, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)
Prof. dr. sc. Denis Sunko (Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet)
Dr. sc. Pavel Gregorić (Institut za filozofiju, Zagreb)
Dr. sc. Bruno Petrušić [Papinsko sveučilište sv. Toma Akvinski (Angelicum) u Rimu]

Voditelj
Doc. dr. sc. Petar Tomev Mitrikeski (Sveučilište u Zagrebu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti)

Okrugli stol će se održati u Gradskoj knjižnici, Starčevićev trg 6, u Galeriji Kupola u utorak, 22. studenog 2022. s početkom u 18:00 h

Veselimo se Vašem dolasku

preuzmi plakat

Ostale novosti i obavijesti