25 svibnja, 2023

Day

Riječ je o autobiografiji austrijskoga isusovca Antona Puntigama (1859.-1926.), koji je 27 godina proveo u Travniku i Sarajevu radeći kao profesor i odgojitelj u sjemeništu te kao svestrani pastoralni djelatnik s mladima. Puntigam je bio jedan od prvih članova isusovačkoga reda koji su na poziv prvoga vrhbosanskoga nadbisupa dr. Joipa Stadler bili poslani od provincijala...