8 ožujka, 2023

Day

Razmatra se problem smisla i uloge ontološkoga dokaza te pitanje stvarnoga ontološkoga statusa i sadržaja formalnoga ontoteološkoga sustava. Tematiziraju se otvorena pitanja u Kantovoj kritici ontoloških dokaza i problematika ideje Boga u Kantovoj filozofiji, u strukturalnoj povezanosti s Gödelovim ontološkim dokazom i njegovom kritikom Kantova pristupa. Može se pokazati da Kantov opis ideje Boga formalno...