Obavijest o upisima u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u ak. god. 2023./2024.

Naslovnica > Novosti i obavijesti > Obavijest o upisima u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti u ak. god. 2023./2024.

Upisi na prijediplomski sveučilišni studij Filozofija i prijediplomski sveučilišni studij Filozofija i religijske znanosti  za sve kandidate kojima je dodijeljen upisni broj u sustavu Postani student održat će se 

 • u ljetnom roku:  20. i 21. srpnja 2023. od 9.00 do 13.00 sati
 • u jesenskom roku:  19. i 20. rujna 2023. od 9.00 do 13.00 sati

Upisi online

Dostaviti skenirane dokumente:

 • Domovnica
 • Rodni list
 • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o državnoj maturi od NCVVO-a
 • Ispisnicu ukoliko je pristupnik prethodno bio upisan na istu razinu obrazovanja u nekoj drugoj visokoškolskoj instituciji
 • Životopis
 • Preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili potvrde o državljanstvu
 • Dvije jednake fotografije u boji formata 4×6 cm
 • Potvrdu o uplati na iznos od 35,84 eura uplaćenih na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866. U rubriku opis plaćanja upisuje se – za troškove upisa. U rubriku poziv na broj – kandidat upisuje svoj OIB, model – 01. Navedenom uplatom podmiruju se troškovi upisa i novog indeksa.

Ispuniti Upisni list i Privolu za prikupljanje osobnih podataka (u prilogu ove obavijesti)


Upisi na fakultetu

Upisi se provode u Referadi fakulteta (prizemlje) od 9 do 13 sati.
Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:

 • Domovnica
 • Rodni list
 • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
 • Svjedodžbu o državnoj maturi od NCVVO-a
 • Ispisnicu ukoliko je pristupnik prethodno bio upisan na istu razinu obrazovanja u nekoj drugoj visokoškolskoj instituciji
 • Životopis
 • Kopija važeće osobne iskaznice, putovnice ili potvrde o državljanstvu
 • Dvije jednake fotografije u boji formata 4×6 cm
 • Potvrdu o uplati na iznos od 35,84 eura uplaćenih na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866. U rubriku opis plaćanja upisuje se – za troškove upisa. U rubriku poziv na broj – kandidat upisuje svoj OIB, model – 01. Navedenom uplatom podmiruju se troškovi upisa i novog indeksa.

Na upis je potrebno doći u propisanome roku jer se u protivnome gubi pravo upisa.


Upisi izvanrednih studenata
Izvanredni se studenti upisuju na isti način kao i redovni studenti te plaćaju puni iznos participacije od 955,60 eura za svaku godinu studija.
Informacije o studiranju izvanrednih studenata dostupne su u Pravilniku o preddiplomskim i diplomskim studijima FFRZ-a.


Plaćanje studija
Pristupnici koji su prethodno studirali sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju
(školarinu) troškova studija u iznosu od 955,60 eura za prvu godinu studija te su na upis dužni donijeti ispisnicu s prethodnog studija.
Izvanredni studenti te pristupnici koji upisuju drugi redoviti studij na istoj razini studija također plaćaju puni iznos participacije od 955,60 eura za svaku godinu studija.
Prvu ratu participacije u iznosu od 238,90 eura pristupnik treba uplatiti neposredno prije upisa u banci ili pošti na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866 te potvrdu o uplati (kopiju uplatnice) priložiti ostalim dokumentima za upis.


Obavijest o upisima u 1. godinu sveučilišnih prijediplomskih studija na FFRZ-u

Upisni list

Privola studenta

Ostale novosti i obavijesti