info@ffrz.unizg.hr +385 1 2094 440

Obavijest o upisima u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija – jesenski rok

Naslovnica > Novosti i obavijesti > Obavijest o upisima u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija – jesenski rok

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Filozofije i preddiplomski sveučilišni studij Filozofije i religijskih znanosti za sve kandidate kojima je dodijeljen upisni broj u sustavu Postani student, u jesenskom roku bit će

17. i 20. rujna 2021.

Upisi će se provoditi online ili na Fakultetu.

UPISI ONLINE


• ispuniti Upisni list koji se nalazi u prilogu ove obavijesti
• skenirati sljedeće dokumente:

  • Domovnica
  • Rodni list
  • Svjedodžbe svih razreda srednje škole
  • Svjedodžbu o državnoj maturi od NCVVO-a
  • Životopis
  • Preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili potvrde o državljanstvu
  • Dvije jednake fotografije u boji formata 4×6 cm (fotografiju obavezno u JPEG ili PNG formatu)
  • Potvrdu o uplati na iznos od 270,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866. U rubriku ‘opis plaćanja’ upisuje se – za troškove upisa. U rubriku ‘poziv na broj’ kandidat upisuje svoj OIB, model – 01. Navedenom uplatom podmiruju se troškovi upisa i novog indeksa.
    • Upisni list i navedene dokumente poslati na adresu elektroničke pošte referada@ffrz.hr zaključno s 20. rujna 2021.

UPISI NA FAKULTETU


Upisi se provode u referadi fakulteta (prizemlje) 17. i 20. rujna od 9.00 do 13.00 sati.
Na upis je potrebno doći osobno s identifikacijskom ispravom.
Na upis još treba donijeti:
• Domovnica
• Rodni list
• Svjedodžbe svih razreda srednje škole
• Svjedodžbu o državnoj maturi od NCVVO-a
• Životopis
• Preslika važeće osobne iskaznice, putovnice ili potvrde o državljanstvu
• Dvije jednake fotografije u boji formata 4×6 cm
• Potvrdu o uplati na iznos od 270,00 kuna uplaćenih na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866. U rubriku ‘opis plaćanja’ upisuje se – za troškove upisa. U rubriku ‘poziv na broj’ kandidat upisuje svoj OIB, model – 01. Navedenom uplatom podmiruju se troškovi upisa i novog indeksa.

Na upis je potrebno doći u propisanom roku. Pristupnici koji su prethodno studirali neki sveučilišni preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu, a nisu završili upisani studij, plaćaju punu participaciju (školarinu) troškova studija u iznosu od 7.200,00 kuna za prvu godinu studija. Prvu ratu participacije u iznosu od 1.800,00 kuna pristupnik treba uplati neposredno prije upisa u banci ili pošti na žiro račun Fakulteta: HR0723600001101272866, te potvrdu o uplati (kopiju uplatnice) priložiti s ostalim dokumentima za upis.
Pristupnik koji upisuje drugi redoviti studij na istoj razini studija uplaćuje punu participaciju od 7.200,00 kuna tijekom svake godine studija. Prvu ratu u svakoj u iznosu od 1.800,00 kuna treba uplatiti neposredno prije upisa u narednu godinu studija. Ovo se ne odnosi na pristupnike koji su studirali na privatnim visokim učilištima, kao i na pristupnike koji su pohađali izvanredni studij.

Prilozi:

Obavijest o upisima

Upisni list

Ostale novosti i obavijesti