24 ožujka, 2023

Day

Odluka o prihvaćanju pravno neobvezujućih radnih definicija antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o holokaustu i antiromskog rasizma i diskriminacije Međunarodnog saveza za sjećanje na Holokaust – IHRA (eng. International Holocaust Remembrance Alliance) koju je Senat Sveučilišta u Zagrebu usvojio na 6. redovitoj sjednici Senata u ak. god. 2022./2023. održanoj u utorak, 21. ožujka 2023. godine.  PREUZMI ODLUKU