info@ffrz.unizg.hr +385 1 2094 440
7 srpnja, 2022

Day

OBRANA DOKTORSKOGA RADA Ana Grgić NARATIVNO JASTVO U SUVREMENOJ FILOZOFIJI UMA I NJEGOVE GRANICE ponedjeljak, 25. srpnja 2022.u 10:30 satiu dvorani 102 OGLAS I SAŽETCI