POZIV ZA SLANJE RADOVA – STUDENTSKI ČASOPIS LEGATUM

Naslovnica > Novosti i obavijesti > POZIV ZA SLANJE RADOVA – STUDENTSKI ČASOPIS LEGATUM

Poštovane kolegice, poštovani kolege,


obavještavamo vas da Udruga „Disputatio“ Fakulteta filozofije i religijskih znanosti prikuplja radove u svrhu publikacije drugog broja studentskog časopisa Legatum. Autori su slobodni usmjeriti se spram otvorenog polja perspektiva, no poželjni su radovi na temu filozofije prirode i suvremene metafizike.
Prethodni broj Legatuma dobio je odlične reakcije i potaknuo interes studenata za tekstualnim doprinosima u budućnosti, stoga priželjkujemo još jedan kvalitetan broj s bogatim filozofijskim sadržajem.
Radove mogu prijaviti osobe koje imaju status studenta (preddiplomski, diplomski ili poslijediplomski studij) u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj za objavu radova. Prijavljeni radovi ne mogu biti prethodno objavljeni u drugim časopisima. Urednik i članovi uredništva pregledat će zaprimljene radove i donijeti konačnu odluku o objavljivanju. Na uredništvo spada i pravo na lekturu svih tekstova, dok je
autor obvezan u određenom roku uskladiti rad s predlošcima lektora i urednika. Radovi se šalju u formatu .doc ili .dox. Pri pisanju je potrebno koristiti font Times New Roman s veličinom slova 12 i proredom 1,5. Preporučuje se korištenje Harvardskog bibliografskog stila. Što se tiče opsega rada, ovisno o tome i o kojoj vrsti rada je riječ, preporučujemo da stručni radovi ne prelaze više od 25 kartica teksta (1 kartica = 1800 znakova). Rad mora sadržavati puno ime i prezime autora, naslov rada i sažetak do 900 znakova te e-mail adresu autora.

Radove možete poslati u elektroničkom obliku na adresu:
udruga.disputatio@gmail.com

Rok za slanje radova je: 20. ožujka 2024.

Srdačan pozdrav.
Udruga „Disputatio“

Ostale novosti i obavijesti