Jordanovac 110
10 000 Zagreb

Konzultacije

Četvrtak, 10:15-12:00 h

Detaljna bibliografija
Crosbi link

Projekti

Dodatne poveznice
Google Scholar
ORCID
Academia

dr. sc. Niko Bilić

Docent

niko.bilic@ffrz.unizg.hr
Kabinet br. 122

 


Doktorirao je u Innsbrucku 2006.  godine. U znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu radi od 2017.godine.

Aktivni kolegiji na preddiplomskom i diplomskom studiju

Obvezni kolegiji:
Uvod u Bibliju
Biblija SZ
Biblija NZ
 

Izborni kolegiji:
Izborni predmet iz Biblije SZ: Hebrejska Tora – osnovica Biblije
Izborni predmet iz kršćanske antropologije: Antropologija Staroga i Novoga zavjeta
Izborni predmet iz kolegija Biblija NZ – Pavao iz Tarza: tekstovi i teme
 

Povjerenstva

Stegovni sud za studente
Povjerenstvo za međunarodnu suradnju