info@ffrz.unizg.hr +385 1 2094 440

Obrana doktorskoga rada

Naslovnica > Novosti i obavijesti > Obrana doktorskoga rada

Ivica Musa

Uloga monoteizma
u kulturno-antropološkoj teoriji Jana Assmanna

petak, 21. siječnja 2022.
u 15.00 sati
u dvorani Peter-Hans Kolvenbach

članovi Povjerenstva:

izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin, FFRZ, predsjednik
prof. dr. sc. Ivan Karlić, KBF, vanjski član
doc. dr. sc. Niko Bilić, FFRZ, član
prof. dr. sc. Ivan Šestak, FFRZ, 1. mentor, član
prof. dr. sc. Anto Mišić, 2. mentor, član

Oglas

Sažetak hr/en

Ostale novosti i obavijesti