Tadija Milikić
Stanko Perica

Migrantsko pitanje u svjetlu
kršćanskoga nauka
i djelovanja

The Migrant Issue in Light of
Christian Teachings and Action

Ovom knjigom autori osvjetljuju migrantsko pitanje iz kršćanske moralno-teološke perspektive. Time pridonose stvaranju nužnih moralno-teoloških pretpostavki za primjerenije suočavanje s izazovima migrantskoga pitanja u kontekstu sadašnjih neponovljivih povijesnih prilika, i to u svoj njihovoj antropološkoj složenosti i teološkoj zahtjevnosti. To je učinjeno najprije kroz jedinstveno istraživanje i utvrđivanje globalnih i lokalnih moralno-teoloških izazova na početku 21. stoljeća, a zatim kroz sustavno upoznavanje s racionalno prihvatljivim i evanđeoski utemeljenim moralno-teološkim kršćanskim odgovorom na isto migrantsko pitanje, kako na globalnoj tako i na lokalnoj razini. Ovaj odgovor izložen je na dvostruk način: najprije na razini kršćanskoga nauka aktualnoga crkvenoga učiteljstva, a zatim na razini kršćanskoga i ljudskoga djelovanja u kontekstu postkoncilske obnove i suvremenih društvenih kretanja.

Ostale novosti i obavijesti