Institut sv. Toma Akvinski

Institut sv. Tome Akvinskog

 

Fakultet filozofije i religijskih znanosti od svog osnutka do danas njeguje i promiče poučavanje u tomističkoj filozofskoj tradiciji koju sažimaju riječi sv. Tome Akvinskog: „Svaka istina tko god ju rekao, dolazi od Duha Svetoga.“ Temeljno obilježje svojih programa FFRZ je istaknuo pokretanjem Instituta sv. Tome Akvinskog, kako je vidljivo iz Statuta FFRZ-a.

Zadaća je Instituta sv. Tome Akvinskog proučavati i promicati misao Tome Akvinskog u dijalogu sa suvremenom znanošću i kulturom; promicati tomističku filozofsku i teološku tradiciju; proučavati hrvatsku tomističku baštinu; surađivati sa srodnim Institutima; poticati znanstveno-istraživački rad u tomističkoj filozofskoj i teološkoj tradiciji; razvijati i obogaćivati nastavnu djelatnost dostupnošću novih znanstvenih i nastavnih sadržaja iz tomističke tradicije; u tomističkom duhu njegovati razvoj znanstvene i kulturne djelatnosti kao traganja za istinom.

U kontekstu istaknutih ciljeva Institut sv. Tome Akvinskog je kao (su)organizator organizirao znanstvenih skup

Aktualnosti srednjovjekovne filozofije – Tomo Vereš kao inspiracija [24. 5. 2013.]

Aktivnost Instituta sv. Tome Akvinskog pojačana je krajem 2016. godine, odnosno netom po ulasku FFRZ-a kao samostalne sastavnice u sastav Sveučilišta u Zagrebu. Plodovi rada Instituta sv. Tome Akvinskog pojavili su se vrlo brzo organizacijom simpozija, pripremom zbornika radova i pokretanjem novih nizova izdanja Instituta sv. Tome Akvinskog.

 

Akademska godina 2018. / 2019.

Međunarodni znanstveni skup Fides et ratio – Vjera i razum 20 godina poslije [2. listopada 2018.]

Pripremljen je za tisak zbornik radova:

Anto Gavrić, Marina Novina (ur). Aktualnost srednjovjekovne filozofije: Tomo Vereš kao inspiracija. Zbornik radova. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, 2018, 272 str. (zbornik)

Akademska godina 2019. / 2020.

Biblioteka Studia Thomistica

Kao prva knjiga novoga niza – Studia Thomistica –  rezultat kratkoročnog projekta Sveučilišta u Zagrebu – objavljen je prijevod s engleskoga:

Janko Žagar, Djelovanje po načelima. Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka. S engleskoga prevela Marina Novina, (Studia Thomistica, 1), Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, Kršćanska sadašnjost, veljača 2020., 328 str. Recenzenti: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić i prof. dr. sc. Tonči Matulić, koji je napravio i stručnu redakturu prijevoda.

 

Akademska godina 2020. / 2021.

Biblioteka Studia Thomistica

Anto Gavrić, Marina Novina, Toma Akvinski i Aristotel. Proslovi Tominih komentara na Aristotelova djela, (Studia Thomistica, 2), Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove, prosinac 2020. Djelo tiskano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Recenzenti: dr. sc. Željko Pavić i dr. sc. Hrvoje Lasić. – U pripremi.

 

Ivo Stipičić, Čovjekova granična situacija i njegova egzistencija. Pokušaj otkrivanja egzistencije na temelju fenomena spoznaje. K bitnoj odredbi čovjeka prema Tomi Akvinskom. – svibanj/lipanj 2021. (Studia Thomistica, 3), prevedena je s njemačkoga doktorska disertacija obranjena na Sveučilištu u Fribourgu (Švicarska). Djelo tiskano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. S njemačkoga preveo dr. sc. Željko Pavić. Filozofsko-teološka redaktura i prijevod latinskih citata izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić. Recenzenti: prof. dr. sc. Ivan Šestak i doc. dr. sc. Marina Novina. – U pripremi.

 

Biblioteka Klasici

Aristotel, De anima / O duši

Prijevod i komentar prof. dr. sc. Josip Talanga

– U pripremi.

 

Ciceron, De natura deorum / O naravi bogova

Prijevod Ante Jurić-Arambašić

Uvod i bilješke prof. dr. sc. Josip Talanga

– U pripremi.

 

Augustin, Soliloquia / Razgovori sa  samim sobom

Preveo Šimun Selak

Uvod i bilješke prof. dr. sc. Josip Talanga

– U pripremi.