Hrvatski povijesni institut

Poslovnik Hrvatskoga povijesnoga instituta

Hrvatski povijesni institut u Beču

Hrvatski povijesni institut u Beču (HPI) osnovan je godine 1990. kao institut Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove u Zagrebu, od 2016. Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Prvo sjedište Instituta bilo je u isusovačkom kolegiju u Beču (Canisiusgasse). Onamo su iz Hrvatske običavali dolaziti znanstvenici, mahom povjesničari koji su istraživali u Bečkim arhivima, a u njemu je redovito boravilo i do šezdeset hrvatskih studenata koji su studirali po raznim fakultetima Bečkoga sveučilišta. Zbog renoviranja i prenamjene isusovačkoga kolegija Institut je preselio u Bennogasse 21, gdje je bio smješten na prvom katu zgrade, a pomanjkanjem financijskih sredstava morao je godine 2017. biti izmješten te se trenutno nalazi u potrazi za novim prostorima u Beču, gdje bi se iznova mogli primati istraživači te priređivati znanstveni skupovi. Voditelj instituta, odnosno njegova ureda u Zagrebu je Ivan Šestak SJ, profesor filozofije na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U međuvremenu je Institut sudjelovao u nekim kulturnim i znanstvenim aktivnostima povezanima s Fakultetom filozofije i religijskih znanosti.

I. Proslava 400. obljetnice rođenja o. Filipa Kaušića

HPI je 24. lipnja 2018. u Celindofu (Burgenland, Austrija) sudjelovao u organizaciji proslave 400. godišnjice rođenja gradišćanskoga Hrvata, prvoga rektora Zagrebačkoga sveučilišta, isusovca Filipa Kaušića S.J. (1618-1673.), kojom je prilikom pred zgradom općine Celindof postavljeno njegovo poprsje, u čijoj je izradi sudjelovao i HPI. Jedan odljev poprsja postavljen je zgradi Fakulteta filozofije i religijskih znanosti, a drugi u zgradi Sveučilišta u Zagrebu. Na taj je način HPI sudjelovao u proslavi 350. obljetnice utemeljenja Sveučilišta u Zagrebu. Svečanost su popratili domaći i austrijski mediji: IKAHrvatske novineORF.

Voditelj Instituta opisao je svečanost 400. obljetnice rođenja Filipa Kaušića u glasilu Hrvatske pokrajine Družbe Isusove ‘Mali vjesnik’ (1/2018, 72-76).

II. Svi brojevi časopisa ‘Vrela i prinosi’ dostupni su od godine 2020. na ovoj stranici

Godine 1932. isusovački povjesničar o. Miroslav Vanino (1879.-1965.) pokrenuo je zbornik ‘Vrela i prinosi’, u kojemu će se objavljivali prilozi iz povijesti Isusovačkoga reda u hrvatskim krajevima. Vanino je uredio sve brojeve zbornika do godine 1941. kada je ovaj zbog ratnih neprilika prestao izlaziti. Časopis će pod istim nazivom iznova početi izlaziti 1982. godine pod uredničkim vodstvom Mije Koradea (1947.-2020.), a posljednji će broj, tj. 21. po redu, biti tiskan za godinu 1996./1997. pod uredničkim vodstvom o. Vladimira Horvata (1935.-2019.).

VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 1_1932
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 2_1933
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 3_1933
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 4_1934
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 5_1935
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 6_1936
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 7_1937
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 8_1938
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 9_1939
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 11_1940
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 12_1941
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 13_1982
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 14_1983
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 15_1985
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 16_1986
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 17_1987_88
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 18_1990_91
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. (10)19_1992_93
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 20_1994_95
VRELA I PRINOSI – SVEZAK BR. 21_1996_97

SADRŽAJ VRELA I PRINOSI – BROJEVI 1-21

Svraća se pozornosti da je prigodom 20. obljetnice izlaženja časopisa Vrela i prinosi kao izvora za povijest isusovačkoga reda u Hrvatskoj načinjena bibliografija svih 20 objavljenih svezaka, prema strukovnoj pripadnosti članaka i prema abecednom popisu autora (usp. Katica Knezović: Bibliografija Vrela i prinosa br. I-XX, 1931-1995. Vrela i prinosi: zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrvatskim krajevima (0352-9215) 20 (1994); 181-329.).

III. Izdanja Hrvatskoga povijesnoga instituta u Beču

 1. Horvat, Vladimir (ur.) (1992). Isusovci u Hrvata: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija »Isusovci na vjerskom, znanstvenom i kulturnom području u Hrvata«. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Hrvatski povijesni institut u Beču.
 2. Gabrić, Tomislav (1994). Ferdinand Konšćak, DI: (1703-1759): Misionar i istraživač. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 3. Dočkal, Kamilo (1996). Hrvatski kolegij u Beču 1624-1784: Collegium Croaticum Viennense. Zagreb: Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 4. Pozaić, Valentin (ur.) (2000). Jesuits among the Croats: Proceedings of the international symposium: Jesuits in the religious, scientific and cultural life among the Croats, October 8. 1990. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 5. Jembrih, Alojz (2001). Kazimir Bedeković (1727.-1782.). Teološki, filozofski i dramski pisac 18. stoljeća. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu, (et al.) i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 6. Sirovec, Stjepan (2004). Hrvati i Germanicum. U povodu 450. obljetnice Papinskoga zavoda Germanicum et Hungaricum u Rimu: 1552-2002. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 7. Vanino, Miroslav (2005). Isusovci i hrvatski narod IIIPučke misije, prekomorske misije, rezidencija u Osijeku, književni rad. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 8. Nikić, Mijo (ur.) (2007). Isusovci u Zagrebu u XX. stoljeću: Crkva Srca Isusova i samostan – rezidencija: Zbornik radova. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 9. Šestak, Ivan (ur.) (2007). Stjepan Tomislav Poglajen alias profesor Kolaković (1906-1990): Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 28. rujna 2006. povodom 100. obljetnice rođenja S. T. Poglajena. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 10. Štambuk, Siniša (ur.) (2010). Četiristota obljetnica dolaska isusovaca u grad ZagrebZbornik radova međunarodnoga znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 6. studenoga 2006. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 11. Miklobušec, Valentin (2014). Tri žrtve OZN-e. O. Josip Müller, D.I., o. Franjo Bortas, D.I., o. Nikola Buljan, D.I.:Izdaje se u 200-toj obljetnici ponovne uspostave Družbe Isusove 1814-2014. Zagreb: Filozofsko-teološki Institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 12. Miklobušec, Valentin (2016). Isusovci i hrvatski narod. Hrvatska provincija Družbe Isusove 1918.-1945. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.
 13. Miklobušec, Valentin (2018). Hrabro i vjerno služenje: Isusovci Stjepan i Franjo Jambreković. Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Beč: Hrvatski povijesni institut u Beču.