Religijski niz

Religijski niz Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
Sveučilišta u Zagrebu

Popis izdanja

1. Ivan Šestak (ur.), Religijske teme u književnosti (Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 9. prosinca 2000.) – 2001.

Ivan Šestak, Filozofija i književnost
Tihomil Maštrović, Povjesnica književnog prešućivanja
Mladen Parlov, Teme ‘Devotio moderne’ u misli Marka Marulića
Vladimir Horvat, Biblija, hagiografija i askeza u opusu Bartola Kašića
Lahorka Plejić Poje, Starozavjetne teme u opusu Lukrecije Bogašinović
Stipe Botica, Biblijske teme u hrvatskoj usmenoj književnosti
Antun Pavešković, Religijske komponente Vetranovićeve dramografije
Alojz Jembrih, Religiozne drame Kazimira Bedekovića
Hrvojka Mihanović-Salopek, Pogrešna recepcija Hištorija Štefana Fučeka
Milan Špehar, Bog u djelima Miroslava Krleže
Daniel Miščin, Religijske teme u Kranjčevićevu opusu
Josip Bratulić, Govoriti drugačije
Drago Šimundža, Paradoksi vjere i nevjere u književnosti
Nedjeljko Mihanović, Očitovanje religioznog i estetičkog nadahnuća
Dean Slavić, Komparacija simbola Krista, Duha i Oca u poeziji T. S. Eliota i Nikole Šopa
Radovan Grgec, Književnost kršćanskog nadahnuća u XX. stoljeću kod nas i u svijetu
Božidar Petrač, Euharistija u hrvatskom pjesništvu 20. Stoljeća
Zvonko Kovač, Pjesništvo slovenskih isusovaca
Rudolf Koncilija, Jezus Kristus v opusu Ivana Cankarja
Krešimir Nemec, Religijske teme u poratnom hrvatskom romanu
Miroslav Šicel, Religiozni aspekt u pjesništvu Đure Sudete
Franjo Grčević, Promašeni Spasitelj

2. Mijo Nikić, Slika Boga u vjerskim sljedbama i novim religijskim pokretima, 2001.

Predgovor
Uvod
I. KLASIFIKACIJA NOVE RELIGIOZNOSTI
II. SLIKA BOGA U NOVOJ RELIGIOZNOSTI
III. STAV CRKVE PREMA NOVIM RELIGIJSKIM POKRETIMA
ZAKLJUČAK

3. John L. Esposito, Što bi svatko trebao znati o Islamu – 2003.

Predgovor hrvatskom izdanju
Predgovor
Zahvala
OPĆENITA ZAPAŽANJA
VJEROVANJE I PRAKSA
ISLAM I DRUGE VJEROISPOVIJESTI
OBIČAJI I KULTURA
NASILJE I TERORIZAM
DRUŠTVO, POLITIKA I GOSPODARSTVO
MUSLIMANI NA ZAPADU
Abecedni popis manje poznatih riječi
Prijedlozi za dalje čitanje
Pogovor (Prof. dr. Ivan Koprek)
Bilješka o autoru (Hafiz doc. dr. Nevad Kahteran)
Kazalo imena i pojmova

4. Vladimir Lončarević, Luči Ljubomira Marakovića (Život i rad, estetički pogledi i kritička praksa), 2003.

Uvod
ŽIVOT I RAD
ESTETIČKO – ETIČKI POGLEDI
KRITIKA I KNJIŽEVNOST
LJUBOMIR MARAKOVIĆ –”SVEĆENIK KNJIŽEVNOSTI”
LITERATURA
Bibliografija Ljubomira Marakovića
Literatura o Ljubomiru Marakoviću
Ostala literatura
KAZALO OSOBNIH IMENA
KAZALO USTANOVA, TISKOVINA, ZEMLJOPISNIH I OSTALIH IMENA
PREDMETNO I POJMOVNO KAZALO
SAŽETAK
RESUME

5. Marijan Steiner (ur.), Religijske teme u glazbi (Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 15. prosinca 2001.) – 2003.

Ivan Supičić, Glazba i religiozno iskustvo
Franz Karl Praßl, Psallite sapienter –Gregorijanski napjevi kao zvučna teologija
Jerko Bezić, Očitovanje vjere jednostavnim napjevima glagoljaškog pjevanja
Hana Breko, Raritetni napjevi u čast lokalnih patrona. Odabir i rekonstrukcija napjeva iz
repertoara hrvatskih i talijanskih liturgijsko –glazbenih kodeksa
Ivan Golub, Juraj Križanić i crkveno pjevanje. Logos i melos – vjera i pjevanje
Koraljka Kos, Dva prijenosa Svetoga Dujma. Kroz motrišta Julija Bajamontija
Edo Škulj, Teološka poruka Händelova Mesije
Miroslav Martinjak, Dijalektika sakralno –profano u crkvenoj glazbi
Izak Špralja, Zagrebačko (III) izdanje glazbenog zbornika Cithara octochorda i franjevački
pjevnici 18. Stoljeća
Vjera Katalinić, Komu je don Nikola Algarotti namijenio svoju zbirku muzikalija?
Gorana Doliner, Hrvatska glazbena historiografija 19. stoljeća o ”koralnim dijalektima”
Rozina Palić –Jelavić, Stvaralaštvo Rudolfa Matza na području crkvene glazbe
Marijan Steiner, Teologija sakralne (kršćanske) glazbe
Dodatak

6. Ivan Antunović, (ur.), Religijske teme u likovnim umjetnostima (Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 13. Prosinca 2003.) – 2004.

Vladimir Horvat, Religijsko i sakralno u likovnim umjetnostima
Heinrich Pfeiffer, Kršćanska vjera sadržana u umjetničkom sjećanju
Marko Ivan Rupnik, Duhovno shvaćanje suvremene umjetnosti
Josip Dini Botteri, Religiozne teme u sakralnom slikarstvu, ilustracija sv. Pisma ili duboki suvremeni, autorski doživljaj objave i navještaj blage vijesti u suvremenom trenutku povijesti
Ana Adamec, Ivan Meštrović –ciklus reljefa iz Kristova života
Sanja Cvetnić, Simboli, alegorije i emblemi u zidnom slikarstvu Ioannesa Baptiste Rangera
Joja Ricov, Produhovljenje tvari u likotvoru Marijana Gajšaka
Marta Lončarević, Čovjek, stvorenje božje, u oscilacijskoj napetosti između duhovne praznine i produhovljenosti u skulpturama suvremenoga njemačkog kipara Huberta Riebera
Igor Fisković, Javni spomenici posvećenja starih gradova na hrvatskoj obali
Predrag Marković, Ikonografija svetišta šibenske katedrale (1475. –77.) –prostor i vrijeme Dalmacije sredinom XV. st.
Milan Pelc, Memento mori: popularna teologija u slikovnoj publicistici baroka
Kuzma Kovačić, Oltar, središte i srce crkve, kao kiparska tema nakon Drugoga Vatikanskog sabora
Mladen Pejaković, Crkvica Svetog križa u Ninu
Tomislav Premerl, Nužna prisutnost umjetnosti u funkcioniranju sakralnog prostora
Vjekoslav Huzjak, Religijske teme u suvremenome hrvatskom kiparstvu –primjer zagrebačkoga Triennala
Marcel Bačić, Veronika
Vesna Kusin, Izazovi i stranputice suvremene sakralne umjetnosti
Joško Belamarić, Kapela bl. Ivana Trogirskoga
Zdenko Vidović, Religiozna slika umjetnika

7. Daniel Miščin, U stih upisana metafizika. Ontologija i transcendencija u djelu Silvija Strahimira Kranjčevića – 2004

Uvodna riječ
PRETPITANJE O PRISTUPU ONTOLOŠKOMU PROBLEMU I LEGITIMITETU
NJEGOVA POSTAVLJANJA KOD KRANJČEVIĆA
”PROBIJANJE” EGZISTENCIJALNOGA I TEKSTONSKE PLOČE KRANJČEVIĆEVE
ONTOLOGIJE (na tragu pjesme Iza spuštenijeh trepavica)
KRANJČEVIĆEVA ONTOLOGIJA ODSUTNOSTI (na tragu pjesme Zadnji Adam)
KRANJČEVIĆEVA ONTOLOGIJA PRISUTNOSTI (na tragu pjesme Mojsije)
ZAKLJUČAK
BIBLIOGRAFIJA

8. Ivan Koprek (ur.), Religije i novac (Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 11. Prosinca 2004.) – 2005.

Ivan Koprek, ”Homo oeconomicus” ili ” homo religiosus”
Filip Grgić, Aristotelovski i stoički pristup novcu
Ivica Musa, Novac u antici i srednjem vijeku
Franjo Vidović, ‘‘Zašto onda nisi uložio moj novac u novčarnicu?
Anto Mišić, Ranokršćanski odnos prema novcu
Ševko Omerbašić, Islam i novac
John Langan, Religija, novac, liberalizam i katolička socijalna misao
Mate Babić, Novac u Bibliji
Justin D. Kagin, Bankarstvo, krediti i biblijska etika
Andrea Pavlović, Elektronički novac
Kristijan Krkač, Religije i ekonomija kao kulturne prakse
Mijo Nikić, Novac kao opsesija –psihologija novca
Nikola Stanković, Novac i teodicejski problem
Ladislav Nemet, Kapitalizam –religija 21. stoljeća
Ivan Šaško, Novac i kršćanski obred: proturječje isplativoga i milosnoga
Krešimir Cerovac, Kršćanin, novac, moral i socijalna odgovornost
Josip Jelenić, Lihva i kamati prema kršćanskoj etici
Ivan Markešić, Religijske zajednice kao gospodarska poduzeća
Verica Akrap, Mogućnosti sprječavanja korupcije u javnom sektoru Republike Hrvatske

9. Ivan Antunović (ur.), Religije i život (Zbornik radova simpozija održanog u Zagrebu 17. prosinca 2005.) – 2006.

Krešimir Cerovac, Što je život? Može li ga znanost definirati i stvoriti?
Mirjana Kalafatić, Život i evolucija
Ivan Kešina, Život između biologije, filozofije i teologije
Ivan Koprek, Odgovornost za život ili granice znanosti
Danijel Berković, Put života i put smrti
Darko Tomašević, Život u Novom zavjetu
Milka Jauk – Pinhak, Život i smrt u istočnim religijama
Oleh Hyrnik, Religija i život u Ukrajini i Rusiji – stvarnost između dviju statistika
Ivica Musa, Srednjovjekovno razumijevanje života
Marijan Steiner, Filozofsko-teološki pogled na život u odnosu prema prirodoznanstvenom
Nikola Stanković, Religija i život u Stjepana Zimmermanna
Vlado Vladić, Život u naučavanju Ivana Pavla II. i njegova životnost
Ivan Antunović, Vjerujem u vječni život
Nela Gašpar, Život i patnja
Ivan Fuček, Agresija na ljudski embrij
Tonči Matulić, (Ne)uhvatljivost tajne života
Miro Jakovljević, Liječenje u psihijatriji i filozofija življenja
Vlado Jukić, Život između straha i povjerenja
Ivan Šestak, Filozofsko utemeljenje religioznog života
Vladimir Lončarević, Život u hrvatskoj književnosti (i književnost života)

10. Ivan Koprek, (ur.), Poslovna etika i duhovnost (Zbornik radova međunarodnog simpozija održanog u Zagrebu 12. Studenoga 2005.) – 2007.

Predgovor
Vlado Markovac, Etički kodeks i ponašanje u poslovanju
Teodora Živković, Temelj poslovne etike kroz osobni razvoj
Ivan Koprek, Poslovna etika i isusovačka duhovnost
Dubravko Štimac, Poslovna etika –odnos prema organizaciji
Nikola Stanković, Duhovna sloboda i posao
Michael Parnham, If salt has lost its savour
Tanja Klišanin, Etika i globalizacija
Kristijan Krkač, Kultura i europska poslovna etika
Josip Milić, Duhovnost u poslovanju na području BiH
Mirko Vid Mlakar, Naznake o poštenim medijima
Nedjeljka Rogošić, Duhovnost i poslovna etika u djelima P. Tillicha
Ana Lukačić, Etika i ekonomija u djelima A. Smitha
Jelena Debeljak, Oslovni problemi poslovne etike
Anita Bošnjak i Emina Ogrizek, Razdvajanja i prožimanja filozofije i primijenjenih znanosti u okviru poslovne etike tolerancije

11. Ivan Antunović (ur.), Vjera i politika (Zbornik radova međunarodnog znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 15. Prosinca 2007.) – 2009.

Josip Berdica, Religija u misli Johna Rawlsa
Goran Dabić, Mogućnost demokratskog obnašanja službi u crkvi u misli Edwarda Schillebeeckxa
Rocco DˋAmbrosio, Catholic Church, Secular Nature and Autonomy oft he State and Civil
Religion
Maja Freundlich, Razdjelnica vjerskoga i političkog, privatnoga i javnog, osobnoga i društvenog –zbiljska kategorija ili tek himera političkog nasilja
Boris Gunjević, Dekonstrukcija mesijanske ideologije u Markovu evanđelju
Josip Jelenić, Politički sustav po mjeri čovjeka
Miroljub Jevtic, Religion as a Political Science Research Subject
Nenad Malović, Političke religije u djelu Erica Voegelina
Anto Mišić – Agostino Clerici, Biskup i politika –Augustin o odnosu crkve i države Gerry OˋHanlon, Zagreb: Religion and Politics
Zdravko Tomac, Političke strategije i ideologije kao ateističke kvazireligije
Dafne Vidanec, ‘‘Homo religiosus” u postmoderno vrijeme: od transcendencije do u rezidenciju
Zoran Vukman, Kršćani u politici –gdje ste?

12. Mijo Nikić i Kata Lamešić (ur.), Diktatura relativizma (Zbornik radova znanstvenog simpozija održanog u Zagrebu 16. lipnja 2007.) – 2009.

Ivan Macan, Vlada li danas diktatura relativizma?
Francisco –Javier Lozano, Religijski relativizam vodi u apostaziju
Stipe Kutleša, Diktatura relativizma u znanosti
Ivan Tadić, Protagorin i suvremeni relativizam
Stipe Tadić, Jedna i /ili više istina
Anto Mišić, Relativnost relativizma
Ivica Žižić, Relativizam i nove obrednosti u ozračju postmoderne
Hrvoje Lasić, Diktatura relativizma –nova paradigma u odnosu na filozofsko-religijsko stajalište
Tonči Matulić, Etička hereza –relativizam: Teologijske analize demokratskoga pokreta
Dario Tokić, Kako odgovoriti na suvremeno relativiziranje biblijske istine
Kata Lamešić, Relativizam i univerzalna spasenjska jedincatost Isusa Krista
Stanko Jambrek, Relativizam New age pokreta
Ivan Jakulj, Brak i obitelj u okružju relativizma. Kanonsko –pravni osvrt
Alojzije Čondić, Relativizam i mladež
Nikola Stanković i Mihaela Spicijarić, Relativizam u Tri razgovora Vladimira Solovjeva
Jure Zečević, Relativizam u međureligijskom i ekumenskom kontekstu
Milan Ivkošić, Diktatura relativizma u medijima
Mijo Nikić, Psihološki učinci relativizma

13. Ivan Šestak (ur.) Umjetnost Marijana Gajšaka (Zbornik radova međunarodnoga znanstvenog skupa ”Teorija i praksa sakralne umjetnosti  Marijana Gajšaka (1944. – 1993.)” održanoga u Zagrebu 14. Lipnja 2007.) – 2009.

PRILOZI ZA BIOGRAFIJU
Tonči Trstenjak, Marijan Gajšak. Sjećanje jednog subrata
Zvonimir Kurečić, Istočnjačka duhovnost u životu i djelu o. Marijana Gajšaka
Joja Ricov, Nebesnik Gajšak produhovljuje i tvar
Mladen Mikulin, Kako sam doživio poznanstvo s patrom Marijanom Gajšakom. Čovjek koji je u sebi nosio živoga Boga.
Biserka Brlek, Marijan Gajšak kao član Hrvatskog društva likovnih umjetnika
STUDIJE
Zdenko Vidović, Božansko –ljudsko prožimanje u umjetničkom stvaralaštvu Marijana Gajšaka
Vjekoslav Huzjak, Teološka vizija umjetnosti isusovca Marijana Gajšaka
Niko Bilić, Gajšakova umjetnost u službi liturgije
Mirela Lenković, Ikonografske postavke u umjetničkom opusu isusovca Marijana Gajšaka (1944.-1993.)
Ivan Šestak, Michelangelo i Meštrović u Gajšakovom diplomskom radu. Metafizički i estetski vidici
Darko Glavan, Doprinos Marijana Gajšaka oblikovanju Hrvatskog sokola
Luka Pavlović, Vitraji Marijana Gajšaka u Mostarskoj katedrali
Snježana Pintarić, Marijan Gajšak u suvremenoj sakralnoj umjetnosti
DODATAK
Pismo Patrijarhu Pavlu godine 1991., Vaša Svetosti, Avvo Pavle, blagoslovi!
Pismo prijateljima za Božić 1992., Mili prijatelji

14. Ivan Koprek (ur.), Biskup Mijo Škvorc, teolog, filozof, govornik, književnik (Zbornik radova sa simpozija u povodu 90. Obljetnice rođenja i 20. Obljetnice smrti održanoga u Križevcima 3. listopada 2009.) – 2010.

Jakov Golomeić, Župa svetog Petra u Svetom Petru Čvrstecu
Đuro Škvorc, Mijo Škvorc – bibliografija
Stjepan Razum, Dnevnici biskupa Mije Škvorca
Miroslav Akmadža, Biskup Mijo Škvorc i komunističke vlasti
Ivica Hrastović, Mijo Škvorc – vrijeme zatvora i najtežih optužbi
Željko Karaula, Nikakve krivice ne nalazim na ovome čovjeku
Tonči Trstenjak, Biskup Mijo Škvorc i mediji
Željko Vegh, Biskup Mijo Škvorc o Mariji u Marijanskoj godini, Duhovi 1987. –Velika Gospa 1988.
Anto Mišić, Filozofska ostavština Mije Škvorca
Ivan Koprek, Svjetlo vjere i vjera provjetiteljstva
Božidar Nagy, Biskup Mijo Škvorc i blaženi Ivan Merz
Marijan Steiner, Krist i crkva u djelima biskupa Mije Škvorca
Branimir Stanić, Mijo Škvorc – glasoviti govornik
Vladimir Horvat, Biskup Mijo Škvorc kao pjesnik

15. Mijo Nikić (ur.), Bolest i zdravlje u religijama (Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 1. Ožujka 2010.) – 2011.

Stipe Tadić, Neki društveno – kulturološki i socioreligijski elementi kritike biomedicinskog pristupa zdravlju
Miljenko Aničić, Zdravlje i bolest u povijesti teologije
Jasminka Domaš, Duhovne snage i fizička struktura tijela u judaizmu
Ivan Markešić, Društveno značenje smrti kao jedne od temeljnih sastavnica čovjekova života
Željka Winkler, Bolesnik koji se sam izliječio – Bolest i zdravlje u šamanizmu
Stanko Jambrek, Ozdravljenje u buđenjima vjere u dvadesetom stoljeću
Ivica Musa, Bolest i smrt u srednjem vijeku: povijesno – antropološki vidik
Danijela de Micheli Vitturi, Briga za zdravlje i obiteljsko zajedništvo
Marijan Steiner, Katolička crkva i briga za bolesne
Josip Blažević, Skrb za umiruće i pokojne u tibetanskom buddhizmu prema Bardo thodöl-u (Tibetanska knjiga mrtvih)
Aziz Hasanović, Zdravlje i bolest kroz prizmu Islama
Mijo Nikić, Želiš li ozdraviti? (Psihološko- duhovni vid motivacije za ozdravljenjem)

16. Mijo Nikić- Kata Lamešić (ur.), Religije i sreća (Zbornik radova interdisciplinarnog i interkkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 7. prosinca 2012.) – 2014. 

Ivan Koprek, Što su o sreći rekli i što o njoj misle filozofi?
Barbara Ćuk, Filozofija i sreća u Justinovom Razgovoru s Trifunom
Anto Gavrić, poimanje sreće u arapskih filozofa
Dalibor Renić, Religioznost i intelektualna eudajmonija
Jasminka Domaš, Radost u židovskom učenju hasidizma
Irena Miloš, Radost je plod Duha Svetoga
Ivan Antunović, Ignacijeva mistika u službi istinske radosti svijeta
Mijo Nikić, Psihologija radosti i sreće
Stipe Tadić, Postmoderni tr(a)žitelji sreće
Ivan Tomljenović, McMahonova, Povijest sreće
Ivan Macut, Put do sreće prema scijentološkoj crkvi
Marko Marinić, Religioznost i zadovoljstvo životom
Ivan Markešić, Imati sreću umrijeti kod kuće
Niko Bilić, Nema mi blaženstva bez tebe (Ps 16,2)

17. Mijo Nikić – Marijana Marjanović, Religije i nasilje, Zbornik radova interdisciplinarnog i interkonfesionalnog simpozija održanog u Zagrebu 17. listopada 2014.

MIHÁLY SZENTMÁRTONI Psihološki profil religioznog teroriste
IVAN KOPREK Fenomenologija nasilja i »mimetička antropologija«
ANTO GAVRIĆ Progon knjige i borba za slobodu misli
JASMINKA DOMAŠ Nasilje i židovstvo
VESNA BILIĆ Oblici, obilježja i posljedice nasilja u školskom kontekstu
IVICA MUSA Politička moć i tretman nasilja u srednjovjekovnoj Europi
MIRZA MEŠIĆ Kur’an o nasilju
SREĆKO KORALIJA Međureligijski dijalog – put do izgradnje mira
MIJO NIKIĆ Nasilje u obitelji
HANS ZOLLNER SJ-KATHARINA ANNA FUCHS Centar za zaštitu djeteta (PUG, Rim) i doprinos sprječavanju seksualnog zlostavljanja
NIKO BILIĆ – TANJA LAKIĆ Spasonosna Božja pobjeda
TOMISLAV KOVAČ Kršćani – žrtve nasilja u današnjem svijetu
DANIJEL LABAŠ Nasilje u medijima

18. Ivan Koprek, Bog mu je bio strast, Izbor iz duhovnog dnevnika isusovca prof. dr. dc. Rudolfa Brajičića, SJ, 2018.

Predgovor (IVAN KOPREK)
RUDOLF BRAJIČIĆ Duhovni dnevnik
IVAN ŠESTAK Filozof i teolog Rudolf Brajičić kao mistik o ateizmu i smrti
IVAN KOPREK Strast, mistika i duhovnost
ANTO MIŠIĆ Memoria sui i Memoria Dei
ANTO GAVRIĆ Mistika – iskustvo Boga

19. P. Predrag Belić, Isusovci i Južni Slaveni u XVI. stoljeću (1546.-1597.), 2019.

1.RAZDOBLJE
– POGLAVLJE: Katolicizam u slovenskim zemljama očekuje pomoć od Družbe Isusove
– POGLAVLJE: Južnoslavenski korifeji reformacije u borbi s isusovcima
RAZDOBLJE
– POGLAVLJE: Bliže pravoslavnom i islamskom svijetu
– POGLAVLJE: Isusovci susreću kršćansko-slavenski istok po turskom Balkanu, u Moldaviji, Erdelju i habsburškim zemljama

20. Ivan Šestak – Barbara Ćuk, Filozofsko-teološki i pastoralni doprinosi biskupa Mije Škvorca, Zbornik radova znanstvenog skupa održanog u Zagrebu 22. studenoga 2019.

STJEPAN KOŽUL
Mijo Škvorc kao pomoćni biskup zagrebački (1970.-1989.)
Mijo Škvore as Auxiliary Bishop of Zagreb (1970-1989)
DURO ŠKVORC
Mijo Škvore kao doctor honoris causa Katoličkoga bogoslovnoga fakulteta
Mijo Škvore as Doctor Honoris Causa of the Catholic Faculty of Theology
JOSIP ŠIMUNOVIĆ
Škvorc i noviji duhovni pokreti u Hrvatskoj
Škvorc and Recent Spiritual Movements in Croatia
JASNA S. KRISTA MIJATOVIĆ
Mijo Škvorc i posvećeni život
Mijo Škvorc and the Consecrated Life
DANIEL PATAFTA
Biskup Mijo Škvorc i inozemna pastva
Bishop Mijo Škvorc and the Croatian Congregation Abroad
IVAN ŠESTAK BARBARA ĆUK
Rukopis Povijesti filozofije Mije Škvorca
Manuscript for Mijo Škvorc’s History of Philosophy
ANTO MIŠIĆ
Škvorc o smrti
Škvorc on Death
IVAN KOPREK
Škvorčeve misli o savjesti
Škvorc’s Thoughts on Conscience
NIKOLA STANKOVIĆ
Filozofija i vjera u misli Mije Škvorca
Philosophy and Faith in the Thought of Mijo Škvorc
ANA GRGIĆ
Škvorčeva razmišljanja o ateizmu
Škvorc’s Thoughts on Atheism
VJEKOSLAV HUZJAK
Biskup Mijo Škvorc o vjeri i umjetnosti
Bishop Mijo Škvore on Faith and Art
VLADIMIR LONČAREVIĆ
Književnost i književnici u misiji Mije Škvorca
Literature and Men of Letters in the Mission of Mijo Škvorc
IRENA SEVER GLOBAN
Sveto i profano na velikom platnu. Filmska umjetnost u misli i kritici Mije Škvorca
The Sacred and the Profane on the Big Screen: The Art of the Film in the Thought and Critique of Mijo Škvorc
IVAN ANTUNOVIĆ
Kristologija biskupa Mije Škvorca
The Christology of Bishop Mijo Škvorc
MARIJAN STEINER
Korizmene konferencije Mije Škvorca u Bazilici Srca Isusova u Zagrebu (1951-1953)
The Lenten Conferences of Mijo Škvorc in the Basilica of the Heart of Jesus in Zagreb (1951-1953)
ZDRAVKO MATIĆ – DAMIR STRUČIĆ
Blaženi Ivan Merz u propovijedima biskupa Mije Škvorca
Blessed Ivan Merz in the Homilies of Bishop Mijo Škvorc
ANTUN VOLENIK
Duhovno psihološki profil biskupa Škvorca prema djelu Molitva svake duše
Spiritual-Psychological Profile of Bishop Škvorc According to his Work The Prayer of Every Soul

21. Mikolaj Martinjak, Rasprava o ranokršćanskom gnosticizmu, 2024.