Znanstveni skupovi

19. 11. 2020. Međunarodni simpozij “Utjecaj suvremene tehnike na čovjeka i njegovo seberazumijevanje” Program ovdje knjižica programa ovdje

09. 10. 2020. Poziv na sudjelovanje Simpozij Dijalozi III

21. – 26. 09. 2020.DICSEP (Dubrovnik)

28. 02. 2020. – Simpozij CEP “Migracije, ekonomija i poslovna etika”

20. 01. 2020.Panel-rasprava Što može ujediniti kršćane?

03. 12. 2014.Akademija povodom 200. obljetnice ponovne uspostave Družbe Isusove (1814.-2014.)

17. 10. 2014.Religije i nasilje

28. 08. 2014.43. obiteljska ljetna škola

26. 06. 2014. – Znanstvena konferencija o Prvom svjetskom ratu – Beč – [plakat] [program]

23. 05. 2014.Filozofija uma – Studentski simpozij – Najava: PlakatLetakPoziv na prijavu

28. 03. 2014.Konferencija o hrvatskoj neoskolastici

31. 01. 2014.U kakvom su odnosu tržište, cijene i vrijednosti? – Simpozij Centra za poslovnu etiku

04. 11. 2011.Filozofija Ruđera Josipa Boškovića

10. 12. 2011.Padre Ruđer Bošković: cultore della verita’ – Pater Ruđer Bošković: njegovatelj istine (Skup organizirali Papisnko sveučilište Gregorijana u Rimu, Filozofski fakultet Družbe Isusove i Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske)

07. 05. 2011.Problem zla – Studenski simpozij

01. 03. 2010.  – Bolest i zdravlje u religijama

05. 06. 2010.Filozofska refleksija kao poticaj za (…) – Studentski simpozij

06. 11. 2006. – 400. obljetnica dolaska Isusovaca u grad Zagreb

28. 09. 2006.Stjepan Tomislav Poglajen alias profesor Kolaković (1906-1990)

01. 04. 2006.Marko Marulić: De institutione bene vivendi per exempla sanctorum – 500 godina poslije.

10. 03. 2006. – Suvremenost dijaloga

12. 03. 2005.Ruska filozofija u hrvatskoj kršćanskoj filozofiji

13. 05. 2005. – Filozofija i prirodne znanosti – Studentski simpozij

13. 12. 2005. – Politika i katoličanstvo u Europi i Hrvatskoj

17. 12. 2005. – Religije i život

11. 12. 2004.Religije i novac

27. 03. 2004. – Međunarodni simpozij „Recepcija filozofije I. Kanta u hrvatskoj kršćanskoj filozofiji“.
– U povodu 200. obljetnice smrti Immanuela Kanta (1724.-1804.).

05. 04. 2003. – Čovjek u filozofiji K. Wojtyłe – Pape Ivana Pavla II.

13. 12. 2003. – Religijske teme u likovnim umjetnostima

14. 12. 2002. – Stota obljetnica djelovanja obnovljene Družbe Isusove

27. 04. 2002. – Kršćanski filozofi između srpa i čekića. Hrvatski kršćanski filozofi u vremenu od 1945. do 1990.

03. 05. 2001. – Znakovni jezik i kultura gluhih

09. 12. 2000. – Religijske teme u književnosti

11. 03. 2000. – „Filozofija Tome Akvinskoga u kršćanskoj filozofiji XIX. i XX. stoljeća.“ Znanstveni kolokvij u čast Tome Vereša.