Znanstveni projekti

Kratkoročni projekti Sveučilišta u Zagrebu
Znanstveno-istraživački projekti Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
financirani potporom Sveučilišta u Zagrebu

Akad. god. 2019./2020.

Stota godišnjica rođenja biskupa, filozofa, teologa i književnika Mije Škvorca (1919.-1989.)
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Šestak
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, dr. sc. Mijo Nikić
Rezultati projekta:
Znanstveni skup „Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. obljetnicu rođenja i 30. obljetnicu smrti“, Zagreb, 22. 11. 2019.

Ivan Šestak, Barbara Ćuk (ur.), Filozofsko-teološki i pastoralni doprinosi biskupa Mije Škvorca. Zbornik radova znanstvenoga skupa „Biskup Mijo Škvorc (1919.-1989.). Uz 100. obljetnicu rođenja i 30. obljetnicu smrti“ održanoga u Zagrebu 22. studenoga 2019. na Fakultetu filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb: FTI, 2020., 355 str. (Religijski niz, knjiga 20).

Tko su te filozofkinje?
Voditeljica projekta: doc. dr. sc. Barbara Ćuk
Suradnici: doc. dr. sc. Marina Novina, dr. sc. Marija Džinić, doc. dr. sc. Antun Volenik
Rezultat projekta:
Zbornik znanstvenih radova. U pripremi.

Filozofska pozadina totalitarizma u 20. stoljeću
Voditelj: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, doc. dr. sc. Petar Tome Mitrikeski

Sto godina časopisa Obnovljeni Život
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Marijan Steiner, mr. sc. Mikolaj Martinjak
Voditelj projekta: dr. sc. Tadija Milikić
Rezultati projekta:
3. 12. 2019., Svečana proslava 100. obljetnice časopisa Život – Obnovljeni Život (1919.-2019.)
Posebni broj Obnovljenog Života 74 (2019.), br. 5.


Pravovjerje mijenja svijet. Aktualnost misli G.K. Chestertona
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
Suradnici: doc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk
Rezultat projekta:
Chest Fest“ II. Međunarodni kongres posvećen Gilbertu Keithu Chestertonu, Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Zagreb, 14. – 16. 6. 2019.

Akad. god. 2018./2019.

Djelovanje po načelima. Tomističko gledište pri donošenju moralnih odluka. Janko Žagar (1921. – 2013.) – hrvatski teolog i filozof
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić
Suradnici na projektu: doc. dr. sc. Marina Novina, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, dr. sc. Miroslav Čadek
Rezultat projekta:
Prijevod knjige s engleskoga: Janko Žagar, Djelovanje po načelima. Tomistička perspektiva u donošenju moralnih odluka, Zagreb: FTI, KS, 2020., 328 str. (Studia Thomistica, 1).

Istraživanje o odnosu znanosti i religije. Metode i dometi znanstvene i religijske spoznaje
Centar za proučavanje znanosti i religije Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta doc. dr. sc. Dražen Volk
Suradnici: prof. dr. sc. Josip Talanga i doc. dr. sc. Anto Pavlović
Rezultat projekta:
Zbornik znanstvenih radova: Dražen Volk (ur.), Znanost i religija, Zagreb: FTI, 2019., 134 str. (Scientia et fides, 1).

Akad. god. 2017./2018.

Neobjavljena djela prof. Predraga Belića (1919. – 2003.) hrvatskoga teologa, povjesničara i prevoditelja. Uz 15. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović
Rezultat projekta:
Objavljeni dijelovi Belićeva doktorskog rada pod naslovom „Katoličko jedinstvo Južnih Slavena i Družba Isusova. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu. Prvo doba: 1546. – 1597.“: P. Predrag Belić, S.J.,
Isusovci i Južni Slaveni u XVI. stoljeću. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu, uredio Anto Mišić, Zagreb: FTI, 2019., 229 str. (Religijski niz, knj. 19).

Neobjavljena djela profesora Rudolfa Brajičića (1918. – 2007.) istaknutoga hrvatskoga teologa i filozofa prošloga stoljeća. Uz 10. godišnjicu smrti i 100. godišnjicu rođenja
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
Rezultati projekta:
22. ožujka 2018., Znanstveni kolokvij i predstavljanje knjige/zbornika radova: Ivan Koprek (ur.), Bog mu je bio strast. Izbor iz duhovnoga dnevnika isusovca prof. dr. sc. Rudolfa Brajičića, Zagreb: FTI, 2018., 194 str. (Religijski niz, knjiga 18).

Obitelj i duševno zdravlje
Obiteljski centar Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta: doc. dr. sc. Antun Volenik
Suradnici: doc. dr. sc. Dalibor Renić i dr. sc. Mijo Nikić

Akad. god. 2016./2017.

Život i djelo isusovca p. Filipa Kaušića (1618. – 1683.) – studenta Sveučilišta u Beču i prvoga Rektora Sveučilišta u Zagrebu
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić i izv. prof. dr. sc. Anto Gavrić i izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
Rezultati projekta:
Kolloquium „Auf dem Weg zum 400. Geburtstag des österrechischen Jesuiten P. Filip Kaušić, S.J. (1618–1683)“, Wien, 12. 01. 2017.

Akad. god. 2015./2016.

Antun Bauer student filozofije Bečkog sveučilišta i rektor Zagrebačkog sveučilišta
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek

Akad. god. 2013./2014.

Praktična etika i hrabrost za opće dobro u vremenima krize. Ima li u hrvatskom društvu mjesta za vrline?
Centar za poslovnu etiku Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
Voditelj projekta prof. dr. sc. Ivan Koprek
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Anto Mišić, doc. dr. sc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dražen Volk i Anita Calvert, znanstvena novakinja
Rezultati projekta:
Simpozij Centra za poslovnu etiku, Zagreb, 31. 01. 2014.: U kakvom su odnosu tržište, cijene i vrijednosti?
Zbornik radova: Ivan Koprek, Anita Calvert (ur.), Vrijednost i cijene, Zagreb: FTI, 2014., 239 str.

Kršćanska filozofija unutar hrvatske filozofije 20. stoljeća
Voditelj projekta: izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak
Suradnici na projektu: prof. dr. sc. Josip Oslić, doc. dr. sc. Anto Gavrić
Rezultati projekta:
Konferencija o hrvatskoj neoskolastici, 28. 3. 2014.
Zbornik radova: Ivan Šestak, Josip Oslić, Anto Gavrić (ur.), Prilozi o hrvatskoj neoskolastici, Zagreb: FTI, 2014., 220 str.

Znanstveno-istraživački projekti Fakulteta filozofije i religijskih znanosti
Financirani od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Naziv projekta: Poslovna etika i religijska kultura
Šifra projekta: 199-0000000-3338
Trajanje projekta (datum i godina početka i završetka): 9. 3. 2007. – 2013.
Projekt financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek

Naziv projekta: Neoskolastička filozofija u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću
Šifra projekta: 199-0000000-3368
Trajanje projekta (datum i godina početka i završetka): 9. 3. 2007. – 2011.
Projekt financira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Anto Mišić

Naziv projekta: Evaluacija djelotvornosti i etičnosti rada hrvatskih organizacija
Šifra projekta: 5-12-337
Trajanje projekta (datum i godina početka i završetka): 01. 01. 1995. – 1996.
Projekt financira: Ministarstvo znanosti i tehnologije
Voditelj projekta: prof. dr. sc. Ivan Koprek