Studentski pravobranitelj

Kako je to predviđeno odredbama Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama, i FFRZ ima studentskog pravobranitelja. Njegova je zadaća savjetovati o načinu ostvarivanja njihovih prava, te primati pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravljati o njima s nadležnim tijelima Fakulteta.

U akademskoj godini 2018./19. funkciju studentskog pravobranitelja obnaša studentica druge godine preddiplomskog studija filozofije Marija Farčić.