Obavijesti referade

Studenti koji su studirali prije deset i više godina po starom programu i prva generacija studija po bolonji, ak. godina 2005./2006. za preuzimanje dokumenata, potvrda, prijepisa ocjena prethodno se trebaju najaviti u referadi.

Najave na tel. 01/2354 222 ili putem e adrese: referada@ffrz.unizg.hr


9. rujna 2019.

Ispiti pred povjerenstvom u ak. god. 2018./2019.

***

6. rujna 2019.

Upisi u više godine studija za ak. god. 2019./2020.

***

19. veljače 2019.

Upisi u ljetni semestar ak. god. 2018./2019.

***