48. Simpozij o R. Boškoviću na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu 2011.