34. Posjet Velikoga kancelara R.P. Alfonsa Nicolasa 2009.