Natječaji

18. 10. 2019

Javni natječaj za radno mjesto jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Filozofija, na određeno vrijeme od 6 (šest) godina, s punim radnim vremenom; jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta, u znanstvenom području: Humanističke znanosti, znanstvenom polju: Teologija, na određeno vrijeme od 6 (šest) godina, s punim radnim vremenom; i jednog izvršitelja na radno mjesto III. vrste – stručni referent (koeficijent složenosti poslova prema Uredbi: 0,854), na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom. (Tekst natječaja)