Prigodom međunarodnoga Dana ljudskih prava na našem fakultetu u četvrtak, 10. prosinca 2020. u 12:15 sati (dvorana A. Bauer) održati će se predavanje pod naslovom: „UGROŽAVA LI COVID-19 LJUDSKA PRAVA? Ljudska prava u shvaćanju J. Maritaina“ – predavač Dan Đaković, mag. fil., asistent na FFRZ. (prilog)