Doc. dr. sc. Niko Bilić

KOLEGIJI

CV
Biblija – Stari zavjet
Hebrejska Tora – osnovica Biblije 
Biblija – Novi zavjet

Antropologija Stari i Novi zavjet
Uvod u Bibliju
Pavao iz Tarza: tekstovi i teme
Židovstvo  (izvođač:  mr. sc. J. Domaš)