U sklopu projekta koji je poduprlo Sveučilište u Zagrebu, a u povodu100 godina od rođenja isusovca i povjesničara Predraga Belića, naš profesor A. Mišić (zajedno s profesorima I. Antunovićem i I. Koprekom) objavio je dijelove Belićevog doktorskog rada pod naslovom „Katoličko  jedinstvo Južnih Slavena i Družba Isusova. Prinos etiologiji ekumenske problematike na slavenskom Balkanu. Prvo doba: 1546. – 1597.“.