U nakladi Breza 2019. tiskana je knjiga, doktorska disertacija, s. Ivana Pavle (Marine) Novina.  U znanstveno značajnu raspravu o temeljnom pitanju ovoga istraživanja, treba li suvremena kozmologija filozofiju, autorica nas uvodi kratkim pregledom razvoja kozmološke misli. Ulazi potom u raspravu o značajnijim rezultatima u suvremenoj (fizikalnoj) kozmologiji, te ističe niz otvorenih pitanja. Analizom svojstvenom suvremenoj filozofiji znanosti dolazi do brojnih argumenata u prilog tezi o prisutnosti filozofije u suvremenoj kozmologiji, od konceptualnih temelja do praktičnih istraživačkih pitanja. Time upućuje na  nužnost obuhvatnijeg pristupa pitanju kozmosa i na neodrživost teze pojedinih fizičara, poput Stephena Hawkinga, da suvremena kozmologija na zagonetku kozmosa može odgovoriti kao isključivo empirijska disciplina.